Bolesław Urbański "Odbiorniki telewizyjne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 7108 egz., Warszawa, 1958

1. Wstęp (7)
2. Nadawanie obrazu i dźwięku (9)
Zasada przesyłania. Proces przetwarzania obrazu na sygnały elektryczne. Zespolony sygnał wizji. Studio i urządzenia do technicznej realizacji programu telewizyjnego. Transmisje telewizyjne. Obrazy sygnałowe. Wymiana programów pomiędzy ośrodkami telewizyjnymi. Filmowanie programu telewizyjnego. Promieniowanie. Normy nadawania telewizyjnego.
3. Układy odbiorników telewizyjnych (45)
Ogólny układ odbiornika. Odbiorniki z bezpośrednim wzmocnieniem i niezależnym torem fonii. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (superheterodyny) i z wydzielonym torem fonii. Odbiorniki z bezpośrednim wzmocnieniem lub z przemianą częstotliwości i o różnicowej metodzie odbioru fonii. Odbiorniki projekcyjne.
4. Kineskopy (55)
Działanie i podział. Kineskopy o elektrycznym skupianiu i odchylaniu promienia. Kineskopy o magnetycznym skupianiu i odchylaniu promienia. Kineskopy o elektrycznym skupianiu a magnetycznym odchylaniu. Sposób oznaczania kineskopów. sposób obchodzenia się z kineskopami.
5. Obwody odchylania promienia (84)
Przebieg procesu odchylania promienia. Krzywe ładowania i rozładowania kondensatora. Wytwarzanie napięć o przebiegu zębatym. Obwody rozładowujące. Sprzężenie z obwodami synchronizacji. Obwody napięciowego (elektrycznego) odchylania promienia. Obwody prądowego (magnetycznego) odchylania promienia.
6. Tor wizji (123)
Układy torów wizji. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Stopień przemiany częstotliwości i heterodyna. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości. Detekcja wizji. Sterowanie jaskrawości plamki. Wzmacniacza wizji. Ręczna i automatyczna regulacja wzmocnienia wizji (regulacja kontrastu). Lampy stosowane w torze wizji.
7. Obwody synchronizacji (174)
Przebieg procesu synchronizacji. Impulsy synchronizujące i gaszące. Kreślenie linii zgodnie z wybieraniem przeplatanym. Wydzielanie impulsów synchronizujących z zespolonego sygnału wizji. Złożone układy separatorów impulsów synchronizujących. Wydzielanie impulsów wyzwalających generatory poziomego i pionowego odchylania. Specjalne układy przeciwzakłóceniowe do synchronizacji poziomej.
8. Tor fonii (203)
Układy torów fonii. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości, stopień przemiany częstotliwości, heterodyna i wzmacniacze pośredniej częstotliwości. Ograniczniki amplitudy. Detekcja fonii. Wzmacniacze częstotliwości akustycznych. Lampy w torze fonii.
9. Obwody zasilania (224)
Obwody zasilania niskiego napięcia. Obwody zasilania wysokiego napięcia. Podwyższanie napięć.
10. Przykłady wykonania odbiorników telewizyjnych (237)
Odbiorniki z kineskopami o magnetycznym odchylaniu z bezpośrednim wzmocnieniem i o różnicowej metodzie odbioru fonii. Odbiorniki z kineskopami o magnetycznym odchylaniu z przemianą częstotliwości i wydzielonym torem fonii. Odbiorniki z kineskopem o magnetycznym odchylaniu z przemianą częstotliwości, o różnicowej metodzie odbioru fonii. Odbiorniki amatorskie.
11. Anteny i linie przesyłowe (296)
Anteny telewizyjne. Rodzaje anten. Linie przesyłowe. Sposób wykonywania instalacji antenowej. Wzmacniacze antenowe.
12. Obsługa i naprawa odbiorników telewizyjnych (313)
Instalowanie i sprawdzanie odbiorników. Odbiór programu. Zewnętrzne zakłócenia odbioru. Brak odbioru lub wadliwe działanie odbiornika telewizyjnego. Wadliwe działanie kineskopu. Wadliwe działanie obwodu zasilania. Wadliwe działanie obwodów odchylania. Wadliwe działanie obwodów synchronizacji. Wadliwe działanie toru wizji. Niewłaściwe działanie toru fonii.
Wykaz literatury (375)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl