Bolesław Urbański "Odbiorniki telewizyjne"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Wydanie V, poprawione i uzupełnione Warszawa 1963

1. Wstęp (7)
2. Nadawanie obrazu i dźwięku (11)
2.1. Zasada przesyłania (11)
2.2. Proces przetwarzania obrazu na sygnały elektryczne (11)
2.3. Całkowity sygnał wizyjny (15)
2.4. Studio i urządzenia do technicznej realizacji programu telewizyjnego (20)
2.5. Transmisje telewizyjne (31)
2.6. Obrazy sygnałowe (35)
2.7. Wymiana programów pomiędzy ośrodkami telewizyjnymi (36)
2.8. Zapisywanie programu telewizyjnego  (38)
2.9. Nadajnik telewizyjny (41)
2.10. Promieniowanie (43)
2.11. Przemienniki (47)
2.12. Normy i obecny stan nadawania telewizyjnego (49)
3. Układy odbiorników telewizyjnych (50)
3.1. Ogólny układ odbiornika (50)
3.2. Odbiorniki z bezpośrednim wzmocnieniu i niezależnym torem fonii (53)
3.3. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (superheterodyny) i z wydzielonym torem fonii (54)
3.4. Odbiorniki z bezpośrednim wzmocnieniem lub z przemianą częstotliwości i o różnicowej metodzie odbioru fonii (56)
3.5. Odbiorniki projekcyjne (58)
4. Kineskopy (59)
4.1. Działanie i podział (59)
4.2. Kineskopy o elektrostatycznym skupianiu i elektrycznym odchylaniu promienia (60)
4.3. Kineskopy o magnetycznym skupianiu i odchylaniu promienia (69)
4.4. Kineskopy o elektrostatycznym skupianiu a magnetycznym odchylaniu (85)
4.5. Sposób oznaczania kineskopów (85)
4.6. Sposób obchodzenia się z kineskopami (90)
5. Obwody odchylania promienia (91)
5.1. Przebieg procesu odchylania promienia (91)
5.2. Krzywe ładowania i rozładowania kondensatora (92)
5.3. Wytwarzanie napięć o przebiegu zębatym (94)
5.4. Obwody rozładowujące (99)
5.5. Sprzężenie z obwodami synchronizacji (104)
5.6. Obwody napięciowego (elektrycznego) odchylania promienia (105)
5.7. Obwody prądowego (magnetycznego) odchylania promienia (112)
6. Tor wizji (134)
6.1. Układy torów wizji (134)
6.2. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (137)
6.3. Stopień przemiany częstotliwości i heterodyna (142)
6.4. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości (148)
6.5. Detekcja wizji (155)
6.6. sterowanie jaskrawością plamki (158)
6.7. Wzmacniacze wizji (161)
6.8. Ręczna i automatyczna regulacja wzmocnienia wizji (regulacja kontrastu) (176)
6.9. Lampy stosowane w torze wizji (184)
7. Obwody synchronizacji (185)
7.1. Przebieg procesu synchronizacji (185)
7.2. Impulsy synchronizujące i wygaszające (185)
7.3. Kreślenie linii zgodnie z wybieraniem międzyliniowym (189)
7.4. Wydzielanie impulsów synchronizujących z całkowitego sygnału wizyjnego (191)
7.5. Złożone układy separatorów impulsów synchronizujących (194)
7.6. Wydzielanie impulsów wyzwalających generatory poziomego i pionowego odchylania (196)
7.7. Specjalne układy przeciwzakłóceniowe do synchronizacji poziomej (200)
8. Tor fonii (212)
8.1. Układy torów fonii (212)
8.2. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości, stopień przemiany częstotliwości, heterodyna i wzmacniacze pośredniej częstotliwości (219)
8.3. Ograniczniki amplitudy (220)
8.4. Detekcja fonii (221)
8.5. Wzmacniacze częstotliwości akustycznych (231)
8.6. Lampy w torze fonii (231)
9. Obwody zasilania (232)
9.1. Obwody zasilania niskiego napięcia (232)
9.2. Obwody zasilania wysokiego napięcia (235)
9.3. Podwyższanie napięć (240)
10. Przykłady wykonania odbiorników telewizyjnych (244)
10.1. Odbiorniki z kineskopami o magnetycznym odchylaniu z bezpośrednim wzmocnieniem i o różnicowej metodzie odbioru fonii (244)
10.2. Odbiorniki z kineskopami o magnetycznym odchylaniu z przemianą częstotliwości i wydzielonym torem fonii (247)
10.3. Odbiorniki z kineskopem o magnetycznym odchylaniu z przemianą częstotliwości, o różnicowej metodzie odbioru fonii (265)
10.4. Odbiorniki amatorskie (273)
10.5. Schematy ideowe odbiorników (285)
11. Anteny i linie doprowadzające (286)
11.1. Anteny telewizyjne (286)
11.2. Rodzaje anten (286)
11.3. Linie doprowadzające (293)
11.4. Sposób wykonywania instalacji antenowej (297)
11.5. Wzmacniacze antenowe (300)
12. Obsługa i naprawa odbiorników telewizyjnych (303)
12.1. Instalowanie i sprawdzanie odbiorników (303)
12.2. Odbiór programu (311)
12.3. Zewnętrzne zakłócenia odbioru (313)
12.4. Brak odbioru lub wadliwe działanie odbiornika telewizyjnego (318)
12.5. Wadliwe działanie kineskopu (319)
12.6. Wadliwe działanie obwodów zasilania (321)
12.7. Wadliwe działanie obwodów odchylania (323)
12.8. Wadliwe działanie obwodów synchronizacji (335)
12.9. Wadliwe działanie toru wizji (342)
12.10. Niewłaściwe działanie toru fonii (359)
Wykaz literatury (365)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl