Bolesław Urbański "Silniczki elektryczne gramofonowe i magnetofonowe"

Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1958

1. Wiadomości ogólne (5)
1.1. Części składowe silnika (5)
1.2. Wymagania stawiane silnikom (6)
2. Jednofazowe silniki indukcyjne (7)
2.1. Wirujące pole magnetyczne stojana (8)
2.2. Jednofazowe silniki indukcyjne z fazą pomocniczą (silniki asynchroniczne - kondensatorowe) (14)
2.3. Jednofazowe silniki indukcyjne z fazą rozruchową (28)
2.4. Jednofazowe silniki indukcyjne z fazą pomocniczą zwartą (29)
3. Jednofazowe silniki synchroniczne (36)
3.1. Jednofazowe silniki reluktancyjne bez momentu rozruchowego (38)
3.2. Jednofazowe silniki reluktancyjne z rozruchem asynchronicznym (42)
3.3. Silniki histerezowe (46)
3.4. Silniki synchroniczne z podwójnym wirnikiem (47)
4. Silniki trójfazowe (47)
5. Silniki prądu stałego (50)
6. Silniki uniwersalne (55)
7. Konserwacja i naprawa silników (56)
Wykaz literatury (61)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl