Bolesław Urbański "Magnetofon - działanie i obsługa"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze,
Warszawa, 1964

1. Wstęp (5)
2. Podstawy magnetycznego nagrywania i odtwarzania dźwięków (8)
Wiadomości ogólne. Dźwięk. Mikrofony. Magnetyczne zapisywanie dźwięków. Magnetyczne odtwarzanie dźwięków. Głośniki.
3. Magnetofony (26)
Wiadomości ogólne. Magnetofon "Melodia". Magnetofon "Wilga". Magnetofon "Tonette". Magnetofon "Smaragd" BC 20/5. Magnetofon "Sonet".
4. Taśmy magnetofonowe (47)
Wiadomości ogólne. Klejenie taśm - montaż. Kasowanie nagrań. Przechowywanie taśm - taśmoteka.
5. Nagrywanie (56)
Wiadomości ogólne. Zakładanie taśmy magnetofonowej. Nagrywanie przy użyciu pojedynczego mikrofonu. Nagrywanie z odbiornika radiowego. Przegrywanie płyt na taśmy. Przegrywanie z taśmy na taśmę. Miksowanie.
6. Ocena technicznej jakości nagrań (66)
Ocena ogólna. Słaby poziom zapisu. Zakłócenia i szumy. Chrypienie. Brak wysokich tonów. Zniekształcenia spowodowane nierównomiernym przesuwem taśmy. Przekopiowywanie - echa na taśmie. Przesłuch innych nagrań.
7. Ogólne uwagi odnośnie użytkowania magnetofonu (72)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl