K. Widelski "Najprostszy odbiornik tranzystorowy"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 10200 egz., Warszawa, 1961

1. Wstęp (7)
2. Warunki uzyskania dobrego odbioru (9)
3. Budowa anteny (13)
4. Budowa uziemienia (18)
5. Konstrukcja odbiornika (20)
6. Jak zwiększyć siłę głosu (34)
7. Wskazówki dotyczące eksploatacji odbiornika (29)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl