B. Wodzyński "Radiotelefony"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 200 egz., Warszawa, 1964

Wstęp (7)
1. Rys historyczny (9)
2. Ogólne wiadomości o łączności radiotelefonicznej (12)
Zastosowania radiotelefonów. Podstawowe określenia dotyczące radiokomunikacji ruchomej. Łączność na falach metrowych. Rodzaje modulacji stosowanych w łączności radiotelefonicznej i ich własności eksploatacyjne.
3. Zasada pracy i stosowane układy radiotelefonów (63)
Urządzenie sterujące. Nadajnik. Odbiornik. Urządzenie antenowe. Zasilacz.
4. Rodzaje pracy sieci radiotelefonicznych (81)
System simpleksowy, dusimpleksowy i dupleksowy. Systemy selektywnego wywołania. Zasada działania oraz podstawowe wymagania. Współpraca sieci radiowej z siecią telefoniczną.
5. Warunki niezakłóconej pracy radiotelefonów (101)
Rodzaje zakłóceń. Wpływ zakłóceń szumowych na pracę radiotelefonów w zależności od rodzaju modulacji. Wpływ zakłóceń powodowanych przez inne pracujące radiostacje (radiotelefony).
6. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące sprzętu radiokomunikacyjnego UKF (126)
Wymagania techniczne wspólne dla nadajnika i odbiornika. Wymagania techniczne dotyczące nadajnika. Wymagania techniczne dotyczące odbiornika.
7. Najczęściej stosowane typy radiotelefonów (136)
Radiotelefon typu FM-321.
Radiotelefon typu FM-302/I/IV.
Radiotelefon typu FM-252A.
Radiotelefon typu C-45.
Radiotelefon typu F-45.
Radiotelefony serii typu "Teleport" (Teleport V, Teleport VI).
Radiotelefon typu RS-2.
8. Urządzenie modelowe dla zakresu 300MHz (208)
Wstęp. Dane techniczne urządzenia modelowego. Opis nadajnika. Opis odbiornika.
9. Instalowanie radiotelefonów (214)
Instalowanie radiotelefonów stacyjnych. Zasilanie radiotelefonów stacyjnych. Instalowanie radiotelefonów przewoźnych. Zasilanie radiotelefonów przewoźnych.
10. Konserwacja i naprawa radiotelefonów (233)
Przegląd bieżący. Przegląd konserwacyjny. Przegląd główny. Remont średni. Remont kapitalny. Naprawa awaryjna. Wyposażenie warsztatu naprawczego. Likwidacja uszkodzeń, naprawa oraz strojenie radiotelefonów.
11. Metody pomiarów radiotelefonów (256)
Wymagania ogólne. Doprowadzenie sygnałów pomiarowych do odbiornika. Pomiary parametrów odbiornika. Pomiary parametrów nadajnika. Pomiary wspólne dla odbiornika i nadajnika.
12. zasady organizacji sieci radiotelefonicznej oraz czynniki, które należy uwzględnić przy organizowaniu sieci (289)
Zadania stawiane sieci. Planowana liczba kanałów. Obszar pracy sieci oraz rozmieszczenie stacji. Wybór częstotliwości. Wybór systemu pracy sieci. Ustalenie wymagań dotyczących sprzętu. Organizacja służby naprawczej i konserwacyjnej. Wskaźniki ekonomiczne. Rodzaje stosowanych sieci. Obowiązujące przepisy prawne.
13. Perspektywy rozwojowe (315)
Wykaz literatury (321)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl