Janusz Wojciechowski "Nowoczesne zabawki"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 20000+260 egz., Warszawa, 1962

Od autora (7)
1. Sto wcieleń naszego odbiornika radiowego (8)
Gniazda adapterowe.
Regulator barwy dźwięku.
Poprawa jakości odtwarzania dźwięków.
Przełącznik: mowa - muzyka.
Dodatkowe głośniki.
Głośniki wysokotonowe.
Domofon.
Radiomegafon.
Wzmacniacz rozmów telefonicznych.
Wzmacniacz dla instrumentów muzycznych.
Efekty dźwiękowe.
Odbiór na słuchawki.
Urządzenie mikserskie.
Poprawa warunków odbioru radiowego.
Nauka znaków telegraficznych.
Uniwersalny przyrząd pomiarowy.
Wykrywacz uszkodzeń kabla.
Obsługa zdalna.
Samoczynny wybór programu.
Radiostacja nadawczo - odbiorcza.
Odbiór fal ultrakrótkich.
Odbiór sygnałów ze sztucznych satelitów Ziemi.
Wykrywanie promieniowania radioaktywnego.
2. Proste elektroniczne przyrządy pomiarowe (28)
Uniwersalny miernik wielozakresowy.
Uniwersalny miernik lampowy.
Generator sygnałów w.cz.
Generator UKF.
Generator dźwiękowy.
Przyrządy pomiarowe z neonówkami.
3. Generatory dźwiękowe (41)
Generatory do nauki znaków telegraficznych.
Generatory - próbniki.
Generatory do nadajników zdalnego kierowania.
4. Przełączniki elektroniczne (48)
Przełączniki dźwiękowe i ultradźwiękowe.
Przełączniki świetlne.
Przełączniki uniwersalne.
5. Elektronika w technice podczerwieni i ultradźwięków (64)
Podczerwień.
Ultradźwięki.
6. Elektroniczne urządzenia liczące i mierzące wielkości nieelektryczne (83)
Liczniki impulsów i elektroniczne mierniki impulsowe prędkości obrotowej.
Stroboskopy elektroniczne.
Maszyny liczące.
Radiosondy meteorologiczne.
Urządzenia do pomiaru elektrycznej przewodności gleby.
Elektroniczny wskaźnik wilgotności.
Wykrywacze i mierniki promieniowania radioaktywnego.
7. Miniaturowe urządzenia elektroniczne (109)
Nadawcze urządzenia radiowe.
Odbiorcze urządzenia radiowe.
Radiostacje nadawczo - odbiorcze.
Telefon fotoelektryczny.
Uniwersalne wzmacniacze małej częstotliwości.
Wzmacniacze gramofonowe.
Megafony przenośne.
Megafon kieszonkowy.
8. Eksperymentalne źródła zasilania (138)
Energia świetlna.
Energia cieplna.
Energia elektromechaniczna.
Energia dźwiękowa.
Inne źródła energii.
9. Elektronika i automatyka w mieszkaniu (154)
Domowa centrala dyspozycyjna.
Elektroniczna pomoc domowa - domofon.
Elektroniczna niańka.
Domowa służba pogody.
W kuchni i spiżarni.
Elektroniczny stróż.
Sezamie otwórz się, czyli o zamkach i kluczach elektronicznych.
Różne drobiazgi elektroniczne.
10. Zabawki i modele cybernetyczne (194)
Elementy konstrukcyjne żółwi elektronicznych.
Ogólne uwagi konstrukcyjne.
11. Zabawki i modele telemechaniczne (228)
Kierowanie programowe.
Kierowanie odległościowe.
Kierowanie zdalne.
Układ jednokanałowy z wykorzystaniem tranzystorów.
Jednokanałowy układ wieloimpulsowy do kierowania ustawczego i równoczesnego dwóch organów modelu z systemem zabezpieczającym.
Urządzenie jednokanałowe z nadajnikiem stabilizowanym kwarcem i odbiornikiem superheterodynowym.
Urządzenie do kierowania wielokanałowego z języczkowym przekaźnikiem rezonansowym.
Przegląd schematów.
Modele kolejowe i samochody wyścigowe.
Bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej.
12. Rozrywki elektroniczne (303)
Elektronika w sztuce cyrkowej.
W pogoni za sztucznym człowiekiem - robotem.
Gra elektroniczna "Zgaduj - Zgadula".
Gra elektroniczna "Kółko i Krzyżyk".
Elektroniczna grzechotka.
Zabawa w nawlekanie igły.
Oklaskomierz.
Czy mnie kochasz?
Generatory prądów szybkozmiennych wysokiego napięcia.
13. Elektroniczne instrumenty muzyczne (327)
Elektroniczne instrumenty strunowe.
Elektroniczne instrumenty klawiszowe.
Instrumenty świetlne.
Metronomy.
14. Elektronika w pracowni fotoamatora (343)
Wyłączniki czasowe.
Światłomierze.
Lampy błyskowe.
Wyzwalanie migawek.
15. Elektronika na usługach gospodarki narodowej (371)
Środki łączności.
Wykrywacze przedmiotów metalowych.
Wykrywanie uszkodzeń w kablach.
Stapianie metali prądami indukcyjnymi.
Elektroiskrowe utwardzanie narzędzi.
Spawanie materiałów nieprzewodzących prądami wielkiej częstotliwości.
Automat ulicznej sygnalizacji świetlnej.
Urządzenie kontrolujące ruch pojazdów.
Urządzenie kontrolujące pracę maszyn.
Zdalne kierowanie maszyn i urządzeń.
16. Elektronika w służbie zdrowia (399)
Termometry elektroniczne.
Elektroniczne urządzenie usypiające.
Radiosondy pigułkowe.
Urządzenia ostrzegawcze dla niewidomych.
Aparaty słuchowe.
Sztuczna krtań.
Elektronika w biologii.
Bioelektryczne układy kierowania. Sztuczna ręka. Wzmacniacz bioprądów.
17. Elektronika i paragraf (419)
Detektory kłamstwa.
Elektroniczne urządzenie do tresury i zdalnego kierowania psów milicyjnych i służbowych.
Uwaga - radiofałszerze.
18. Elementy urządzeń elektronicznych (425)
Przyrządy elektronowe.
Części składowe i podzespoły.
Źródła zasilania.
Montaż i pokrycia powierzchniowe.
Urządzenia i układy elektromechaniczne.
Elektronika - dobry sługa, zły pan.
Adresy poradni technicznych i źródeł zakupu sprzętu radioamatorskiego (492)
Bibliografia (493)
Literatura uzupełniająca tematykę rozdziałów książki (495)

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl