S. Wolszczak "Miniodbiorniki tranzystorowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 20215 egz., Warszawa, 1969

Od autora (9)
1. Wiadomości wstępne (11)
Charakterystyczne właściwości miniodbiorników.
Ograniczenie minimalnego układu.
Wymagania stawiane elementom i podzespołom.
2. Zalecane układy stopni miniodbiornika (43)
Wskazania ogólne.
Wzmacniacz mocy m.cz.
Wzmacniacz wstępny w.cz.
Przykłady różnych rozwiązań wzmacniaczy m.cz.
Detektory.
Wzmacniacz w.cz.
Mieszacz i oscylator.
Źródła zasilania.
Szkodliwe sprzężenia pasożytnicze.
3. Anteny odbiorcze (102)
Anteny ferrytowe.
Anteny prętowe (teleskopowe).
Inne praktyczne rodzaje anten.
4. Praktyczne przykłady konstrukcji miniodbiorników (116)
Miniodbiorniki 1-tranzystorowe o bezpośrednim wzmocnieniu.
Miniodbiorniki 2-tranzystorowe o bezpośrednim wzmocnieniu.
Miniodbiorniki 3-tranzystorowe o bezpośrednim wzmocnieniu.
Miniodbiorniki 4-tranzystorowe o bezpośrednim wzmocnieniu.
Miniodbiorniki 5-tranzystorowe o bezpośrednim wzmocnieniu.
Miniodbiorniki superheterodynowe.
Literatura (235)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl