J. Woźniak, K. Teodorczuk "Zarys teletechniki"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 3000 + 125 egz., Warszawa, 1956

Wstęp (5)
1. Powstawanie fal dźwiękowych i ich charakterystyczne cechy (9)
2. Aparaty telefoniczne (12)
Podział aparatów. System zasilania mikrofonu.
Części składowe aparatów.
Aparat telefoniczny MB.
Aparat telefoniczny CB.
Aparaty telefoniczne CB specjalne.
3. Telefoniczne łącznice ręczne (45)
Połączenia między aparatami.
Części składowe łącznic ręcznych.
Łącznica ręczna systemu MB.
Łącznica ręczna systemu CB.
Łącznice ręczne z polem wielokrotnym.
Porównanie systemów łącznic MB i CB ręcznych.
4. Łącznice telefoniczne automatyczne (75)
Wiadomości ogólne.
Przekaźniki telefoniczne.
Wybieraki telefoniczne.
Wyposażenie dodatkowe łącznic automatycznych.
Zasadnicze układy łącznic automatycznych.
Łącznica automatyczna abonencka typu ATS 10.
Łącznica automatyczna miejska typu ATS 47.
Łącza zbiorowe. Aparaty selektorowe.
5. Współpraca łącznic telefonicznych (144)
6. Połączenia międzymiastowe (145)
7. Centrale telefoniczne (149)
8. Sieci telefoniczne (157)
Telefoniczne sieci miejskie.
Telefoniczne sieci okręgowe.
9. Telefonia dalekosiężna (162)
Linie telefoniczne.
Wzmacniaki.
Zjawisko echa i jego usuwanie.
Układy sygnalizacyjne w łącznicach międzymiastowych.
Wielokrotne wykorzystanie torów liniowych.
10. Telegrafia (188)
Przesyłanie znaków na odległość.
Aparat telegraficzny Morsego.
Dalekopis.
11. Sygnalizacja (194)
Wiadomości ogólne.
Urządzenia sygnalizacyjne.
Zegary elektryczne. Zegarynka.

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl