Jerzy Woźniak "Pracownia elektrotechniczna"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 4000 + 135 egz., Warszawa, 1955

Wstęp (5)
1. Sprzęt miernictwa elektrycznego (11)
Wiadomości ogólne.
Mierniki elektryczne.
Oporniki pomiarowe i regulacyjne.
2. Zagadnienia ogólne (45)
Przygotowanie się do ćwiczeń.
Bezpieczeństwo pracy przy pomiarach.
Technika pomiarów i dobór elementów do układu pomiarowego.
Ćwiczenia wstępne.
3. Ćwiczenia z podstaw elektrotechniki (65)
Sprawdzenie zależności wynikających z prawa Ohma.
Pomiar oporności przewodnika i badanie zależności między opornością przewodnika a jego wymiarami geometrycznymi.
Badanie wpływu temperatury na oporność przewodnika i obliczenie współczynnika cieplnego oporności.
Określenie sprawności technicznej grzejnika elektrycznego.
Sprawdzenie pierwszego prawa Kirchhoffa.
Sprawdzenie drugiego prawa Kirchhoffa.
Łączenie oporników.
Badanie opornika o charakterystyce nieliniowej.
Pomiar mocy prądu stałego.
Badania przewodnictwa cieczy.
Badanie ogniwa węglowo-cynkowego.
Ładowanie akumulatora.
Wyładowanie akumulatora.
Określenie oporności pozornej odbiornika prądu zmiennego.
Badanie układu rezonansu szeregowego (rezonans napięć).
Badanie układu rezonansu równoległego (rezonans prądów).
Pomiar napięć i prądów w odbiornikach trójfazowych.
Dopasowanie odbiornika do źródła prądu.
Szeregowe łączenie indukcyjności (dławika) i oporności czynnej oraz pomiar wielkości charakterystycznych cewki rdzeniowej metodą trzech woltomierzy.
Badanie lampy dwuelektrodowej.
Badanie lampy trójelektrodowej.
Badanie fotokomórki.
4. Ćwiczenia z miernictwa elektrycznego (157)
Metody pomiarowe.
Uchyby występujące przy pomiarach.
Pomiar oporności metodą techniczną.
Pomiar oporności małych metodą porównawczą.
Pomiar oporności wielkich metodą porównawczą.
Pomiar oporności średnich mostkiem Wheatstone'a.
Pomiar oporności małych mostkiem Thomsona.
Sprawdzanie mierników.
Rozszerzanie zakresów pomiarowych mierników prądu stałego.
Badanie omomierza napięciowego (pomiar oporności woltomierzem).
Pomiar indukcyjności metodą techniczną.
Pomiar pojemności i stratności kondensatora metodą mostkową.
Badanie galwanometru balistycznego i pomiar pojemności metodą balistyczną.
Zdjęcie pętli histerezy magnetycznej metodą balistyczną.
Pomiar mocy czynnej odbiornika trójfazowego symetrycznego.
Pomiar mocy czynnej odbiornika trójfazowego niesymetrycznego.
Pomiar temperatury za pomocą prądu elektrycznego.
Pomiar oporności uziemień.
5. Ćwiczenia z urządzeń zasilających (268)
Badanie prostownika metalowego.
Badanie układów prostownikowych.
Badanie prostownika lampowego.
Badanie przetwornicy maszynowej.
Badanie przetwornicy wahadłowej.
Badanie stabilizatorów napięcia.
Badanie stabilizatorów prądu.
Badanie transformatora jednofazowego.

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl