Stanisław Wysocki "Urządzenia elektryczne do siły i światła"


Wydawnictwo Przeglądu Technicznego, Warszawa, 1914

BIBLIOTEKA TECHNICZNO - PRZEMYSŁOWA TOM II
Posręcznik kieszonkowy elektrotechniki praktycznej z uwzględnieniem montażu, dozoru i obsługi
ułożył
STANISŁAW WYSOCKI
inżynier - elektrotechnik
z udziałem zapomogi Kasy Pomocy im. Mianowskiego dla osób pracujących na polu naukowem, oraz Stowarzyszenia Techników w Łodzi i współnakładców Przeglądu Technicznego

PRZEDMOWA

Brak podręcznika elektrotechniki praktycznej w języku polskim odczuwano oddawna, a szczególniej po wyczerpaniu dziełka inż. Z. Straszewicza "Światło elektryczne", trantującego o urządzeniach oświetleniowych prądu stałego, z wydanego przed piętnastu laty.
    W podręczniku niniejszym opisaliśmy najważniejsze urządzenia oświetleniowe i silnikowe, zarówno prądu stałego, jak zmiennego. Przypuszczając, iż z dziełka naszego korzystać będą przeważnie praktycy, duży nacisk kładliśmy na przepisy montażu, dozoru i obsługi, a wykład staraliśmy się możliwie uprzystępnić. Zasady elektrotechniki teoretycznej nie wchodziły w zakres naszej pracy.
    Przy układaniu podręcznika wzorowaliśmy się na wydawnictwach niemieckich, a głównie na dziełku S.v. Gaisberga "Taschenbuch fur Monteure elektr. Beleuchtungsanlagen" i H. Pohla "Die Montage elektr. Licht und Kraftanlangen"

Stanisław Wysocki
Warszawa w styczniu 1914 r.

Oznaczenia na planach (VIII)
Skrócenia (X)
Wiadomości wstępne (1)
1. Jednostki elektryczne
2. Rodzaje prądu
3. Połączenia
4. Pomiary prądu zmiennego
5. Napięcie wysokie i nizkie
Urządzenia mechaniczne (14)
6. Silniki
7. Fundamenty
8. Napęd pasowy
Prądnice (20)
9. Rodzaje maszyn i części składowe
10. Prądnice prądu stałego
11. Łączenie równoległe prądnic prądu stałego
12. Prądnice prądu zmiennego
13. Łączenie równoległe prądnic prądu zmiennego
14. Sprawność
Silniki elektryczne (44)
15. Silniki prądu stałego
16. Kierunek biegu w silnikach prądu stałego
17. Prędkość biegu w silnikach prądu stałego
18. Silniki trójfazowe
19. Silniki jednofazowe
20. Kierunek biegu w silnikach prądu zmiennego
21. Prędkość biegu w silnikach prądu zmiennego
22. Sprawność
Przetwornice i transformatory (68)
23. Przetwornice
24. Transformatory
Montaż i obsługa maszyn (77)
25. Składanie i ustawianie
26. Wzbudzanie magnesów
27. Puszczanie w ruch
28. Obsługa
29. Pielęgnowanie kolektora i szczotek
30. Montaż transformatorów
Niedokładności w maszynach (93)
31. Zagrzanie łożysk
32. Iskrzenie kolektora
34. Zgrzanie twornika
35. Prądnica nie daje napięcia
36. Silnik nie rusza
37. Niedokładności przy prądzie zmiennym
Akumulatory (101)
38. Ustrój i włąsności
39. Ładowanie i wyładowanie
40. Połączenie z maszynami
41. Akumulatornia
42. Montaż
43. Obsługa
Przyrządy pomiarowe (118)
44. Amperomierze
45. Woltomierze
46. Mierniki oporu (omomierze)
47. Watomierze
48. Liczniki kilowat-godzin
Przyrządy rozdzielcze i ochronne (134)
49. Łączniki
50. Bezpieczniki
51. Wyłączniki samoczynne
52. Odgromniki i bezpieczniki napięciowe
53. Tablice rozdzielcze
Przekrój przewodników (152)
54. Nagrzewanie i wytrzymałość mechaniczna
55. Spadek napięcia
56. Obliczanie przekroju
Przewodniki w budynkach (168)
57. Rodzaje przewodników
58. Sposoby zakładania
59. Przewodniki i sznury na rolkach
60. Przewodniki w rurkach
61. Przewodniki rurkowe
62. Przejścia przez ściany i sufity
63. Przygwożdżanie
64. Złącza i odgałęzienia
Przewodniki napowietrzne (202)
65. Rozpiętość i zwisanie
66. Izolatory
67. Słupy i wsporniki
68. Montaż i obsługa
69. Urządzenia ochronne
Kable (221)
70. Zakończenia, złącza i odgałęzienia
71. Układanie
Sprawdzanie stanu izolacyj (229)
72. Pomiary
73. Wskażniki doziemienia
74. Odnajdywanie uszkodzeń
Lampy łukowe (238)
75. Rodzaje lamp
76. Regulacya
77. Układ połączeń
78. Uszkodzenie oświetlenia
79. Montaż i obsługa
Lampy żarowe (263)
80. Rodzaje lamp
81. Układ połączeń
82. Urządzenie oświetlenia
Urządzenia elektryczne w miejscach wyjątkowo niebezpiecznych (279)
83. Miejsca wilgotne, pod gołem niebem, przesiąkłe i z oparami żrącymi
84. Miejsca narażone na pożar i wybuch, sklepy i wystawy materyałów łatwopalnych, teatry
85. Podziemia kopalniane
Skorowidz alfabetyczny

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA