M. Wajntraub "Technologia sprzętu radiotechnicznego"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1955

Wstęp
I. Obróbka metali
1. Czynności wstępne i prace przygotowawcze
2. Obróbka detali na prasach
3. Obrabiarki do metalu
4. Obróbka metali przez skrawanie
5. Obrabiarki do nacinania gwintów
6. Obróbka kół zębatych
7. Wykonanie detali metodą odlewania pod ciśnieniem
8. Technologia konstrukcji nośnej
9. Obróbka cieplna
II. Wyrób detali z tłoczyw termoutwardzalnych i termoplastycznych
1. Typy tłoczyw
2. Wyrób detali z tworzyw termoplastycznych
3. Formy do prasowania i prasy
4. Obróbka mechaniczna wyprasek
5. Obróbka cieplna wyrobów bakielitowych
6. Wady powstałe przy produkcji oraz przyczyny ich powstawania
III. Produkcja detali ceramicznych
1. Materiały ceramiczne stosowane w radiotechnice
2. Technologiczne procesy wyrobu detali ceramicznych
3. Uwagi ogólne dotyczące produkcji wyrobów ceramicznych
IV. Metalizacja ceramiki, szkła, kwarcu i miki metodą wtapiania
1. Przygotowanie pasty
2. Pokrywanie powierzchni metalizowanej pastą
3. Wtapianie srebra w ceramikę
4. Zabezpieczenie warstwy srebra przed działaniem roztopionej cyny
5. Metalizacja szkła, kwarcu i miki
V. Technologia rdzeni magnetycznych
1. Obróbka cieplna kształtek
2. Składanie rdzeni
3. Rdzenie proszkowe
4. Produkcja rdzeni proszkowych
5. Produkcja rdzeni ferrytowych
VI. Technologia korpusów do cewek
VII. Nawijanie cewek
1. Podział uzwojeń
2. Uzwojenia jednowarstwowe
3. Uzwojenia wielowarstwowe
4. Uzwojenia komórkowe
5. Uzwojenia pierścieniowe
6. Technologia nawijania cewek
7. Organizacja pracy przy nawijaniu
8. Nawijanie cewek obwodów dużej mocy
9. Kontrola produkcji cewek
VIII. Impregnacja i hermetyzacja
IX. Technologia kondensatorów zmiennych
1. Części składowe kondensatora zmiennego
2. Montaż kondensatora
3. Kontrola
4. Błędy produkcyjne i sposoby ich usunięcia
X. Technologia kondensatorów stałych
1. Kondensatory papierowe
2. Kondensatory mikowe
3. Kondensatory ceramiczne
4. Kondensatory poliestrowe (styroflexy)
5. Kondensatory elektrolityczne
6. Kontrola produkcji kondensatorów
XI. Technologia oporników
1. Oporniki drutowe stałe
2. Oporniki drutowe zmienne
3. Oporniki masowe stałe
4. Kontrola produkcji oporników masowych
5. Produkcja oporników masowych zmiennych
6. Kontrola techniczna
XII. Obróbka wykańczająco - ochronna
XIII. Obróbka kryształów kwarcu
1. Rodzaje surowców
2. Metody określania kierunków osi kwarcu
3. Kolejne etapy obróbki kryształów
4. Kontrola produkcji
XIV. Montaż
1. Montaż mechanicznych
2. Lutowanie
3. Montaż elektryczny
4. Przyłączanie przewodów, oporników i kondensatorów
5. Narzędzia do montażu
6. Błędy spotykane przy montażu urządzeń radiowych i przyczyny ich powstawania
XV. Drukowanie schematów urządzeń radiowych
1. Nanoszenie indukcyjności, pojemności i oporności
XVI. Urządzenia kontrolne i probiercze
1. Organizacja kontroli technicznej
2. Opis działania urządzeń kontrolnych
3. Kontrola przełączników
4. Pomiar współczynnika cieplnego kondensatorów i cewek
5. Skalowanie urządzeń radiowych

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl