M. Wajntraub, "Jak powstają urządzenia radiowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1964

Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez
Pan Marcina Sroczyka

Wstęp (5)
1. Urządzenia elektroniczne w pracy i w życiu codziennym (7)
Fale elektromagnetyczne. Anteny. Urządzenia odbiorcze. Urządzenia telewizyjne.
2. Organizacja pracy przy uruchamianiu nowej produkcji (25)
Opracowanie założeń technicznych. Projekt wstępny. Projekt techniczny. Opracowanie technologiczne.
3. Zakład montażowy i jego organizacja (37)
Zadania przedsiębiorstwa przemysłowego. Organizacja zakładu montażowego. Cykl produkcyjny. Kooperacja.
4. Podstawowe materiały stosowane w urządzeniach radiowych (45)
Materiały konstrukcyjne. Materiały przewodzące. Materiały oporowe. Materiały izolacyjne. Materiały magnetyczne.
5. Podzespoły wchodzące w skład urządzeń radiowych (49)
Lampy radiowe i lampy oscyloskopowe. Półprzewodniki. Mikrofony. Głośniki. Elementy nawojowe. Korpusy do cewek. Rdzenie ferromagnetyczne. Kondensatory. Oporniki. Skale. Urządzenia zasilające.
6. Wyrób elementów metalowych (79)
Obróbka detali na prasach. Obrabiarki do metali. Kontrola jakości obróbki mechanicznej. Wykonanie detali odlewniczych. Wykonywanie konstrukcji nośnej. Obróbka cieplna.
7. Wyrób detali z tworzyw termoutwardzalnych i termoplastycznych (94)
Zalety i wady tworzyw sztucznych. Tworzywa termoutwardzalne. Tworzywa termoplastyczne. Laminaty.
8. Zabezpieczenie elementów sprzętu przed wpływami zmiennych warunków klimatycznych (103)
Warunki klimatyczne. Pokrycia galwaniczne. Malowanie. Impregnacja. Hermetyzacja.
9. Montaż kompletnych urządzeń (112)
Systemy montażu. Montaż mechaniczny. Lutowanie. Montaż elektryczny. Narzędzia do montażu. Rozkład pracy na taśmie montażowej. Kontrola jakości montażu.
10. Nowe metody produkcji urządzeń radiowych (133)
Układy z obwodami drukowanymi. Montaż podzespołów. Lutowanie. Kontrola techniczna. Wytwarzanie podzespołów bezpośrednio na płytce. Moduły i mikromoduły. Korzyści wynikające ze stosowania obwodów drukowanych. Urządzenia radiowe na obwodach drukowanych.
11. Kontrola jakości technicznej urządzeń radiowych (159)
Urządzenia do kontroli okresowej

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl