Z. Walawski, L. Szmidt, "Głowice w.cz i konwertery"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1,
Warszawa, 1974

Wykaz oznaczeń (7)
Od Autorów (12)
1. Rola głowic wejściowych w odbiornikach telewizyjnych (13)
Zadanie głowicy telewizyjnej w odbiorniku. Typowe standardy telewizyjne i ich charakterystyczne cechy.
2. Dopasowanie głowicy do anteny (21)
Typowe wartości impedancji wejściowych i obwody wejściowe.
3. Parametry szumowe głowic oraz inne zakłócenia (24)
Zakłócenia obce. Szumy elementów biernych. Szumy elementów czynnych. Stosunek sygnału do szumu. Współczynnik szumów. Zakłócenia odbioru pochodzące od źródeł zewnętrznych i przemysłowych. Szkodliwe promieniowanie heterodyny.
4. Własności i parametry diod przestrajających i przełączających (43)
Zasada pracy diod przestrajających i przełączających. Sposoby uzyskania żądanych parametrów. Parametry diod warikapowych i przełączających.
5. Zakres częstotliwości metrowych (56)
Obwody wejściowe zakresu metrowego. Lampowe wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Mieszacze lampowe. Lokalne generatory lampowe (heterodyny). Zestawienie lamp stosowanych w produkowanych głowicach. Głowice tranzystorowe zakresu VHF. Typowe tranzystory używane w TGW oraz ich parametry. Układy elektryczne tranzystorowych głowic wejściowych.
6. Ogólne wiadomości o zakresie fal decymetrowych (128)
Zachowanie się elementów biernych w zakresie fal decymetrowych. Linia długa w zakresie częstotliwości decymetrowych. Linia długa jako obwód rezonansowy. Zastosowanie lamp elektronowych w zakresie decymetrowym. Zastosowanie tranzystorów w zakresie decymetrowym. Techniczne rozwiązanie obwodów pracujących w zakresie decymetrowym.
7. Układy czynne stosowane w zakresie decymetrowym (190)
Wzmacniacz lampowy pracujący z lampą w układzie o podstawie siatkowej. Wzmacniacze tranzystorowe w układzie OB i OE. Mieszacze. Generatory lokalne - heterodyny. Przegląd układów głowic pracujących na zakresie decymetrowym.
8. Głowice zintegrowane przeznaczone do odbioru pasm VHF i UHF (215)
Tendencje rozwojowe głowic telewizyjnych. Zasadnicze elementy głowicy zintegrowanej. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne głowic zintegrowanych. Przegląd rozwiązań głowic zintegrowanych.
9. Konwertery telewizyjne (238)
Zasada pracy konwertera. Warunki ograniczające współpracę odbiornika z konwerterem. Przegląd układów konwerterów.
10. Warunki współpracy głowic tranzystorowych z odbiornikami telewizyjnymi tranzystorowo - lampowymi (247)
Zasilanie. Przełączenie napięcia automatycznej regulacji wzmocnienia. Współpraca z głowicą zakresu metrowego. Dopasowanie głowicy decymetrowej do wzmacniacza p.cz. Dopasowanie głowicy UHF typu TG 2-02 do głowicy TV 69.
11. Sposoby strojenia i naprawy głowic (258)
Głowice lampowe i tranzystorowe zakresu metrowego. Głowice lampowe i tranzystorowe zakresu decymetrowego.
12. Pomiary głowic telewizyjnych (274)
Współczynnik odbicia wejścia głowicy. Charakterystyka przenoszenia głowicy telewizyjnej. Wzmocnienie mocy. Współczynnik szumów. Tłumienie sygnałów o częstotliwościach pośrednich. Tłumienie sygnałów o częstotliwościach lustrzanych. Promieniowanie heterodyny. Wpływ zmiany napięcia zasilania na częstotliwość heterodyny. wpływ zmiany temperatury na częstotliwość heterodyny. Maksymalnie dopuszczalny poziom sygnału wejściowego. Modulacja skrośna.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl