L. Widomski "Radioamatorskie przyrządy pomiarowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1,
Warszawa, 1966

Przedmowa (6)
Rozdział pierwszy: Tranzystory - ich parametry i charakterystyki (7)
Wiadomości ogólne. Charakterystyki tranzystora. Podstawowe parametry tranzystora jako wzmacniacza małej częstotliwości. Systemy parametrów tranzystora. Zależność parametrów tranzystora od punktu pracy i temperatury. Wpływ częstotliwości na pracę tranzystora w układzie. Szumy tranzystorów. Wielkości charakterystyczne i graniczne tranzystorów.
Rozdział drugi: Urządzenia zasilające (35)
Wiadomości ogólne. Proste układy zasilające i filtry sieciowe. Stabilizacja napięcia. Stabilizatory parametryczne na diodach Zenera. Kompensacyjne stabilizatory napięcia. Praktyczne układy zasilaczy stabilizowanych. Pomiary stabilizatorów.
Rozdział trzeci: Przyrządy do pomiarów napięć i prądów (76)
Wiadomości wstępne. Przyrządy z jednym tranzystorem. Przyrządy z wieloma tranzystorami. Przyrządy uniwersalne na tranzystorach. Uwagi praktyczne.
Rozdział czwarty: Woltomierze napięć zmiennych (107)
Uwagi ogólne. Miliwoltomierz pracujący w zakresie małych częstotliwości. Prosty miliwoltomierz tranzystorowy. Szerokopasmowy miliwoltomierz tranzystorowy. Miliwoltomierz akustyczny. Woltoamperomierz prądu zmiennego.
Rozdział piąty: Generatory pomiarowe (126)
Wiadomości ogólne. Generatory małej częstotliwości. Generatory wielkiej częstotliwości.
Rozdział szósty: Mierniki oporności, indukcyjności i pojemności (163)
Uwagi ogólne. Megomierz bateryjny. Mostek do pomiaru oporności i pojemności. Mostek pomiarowy RC. Przyrząd do pomiaru pojemności kondensatorów. Miernik małych pojemności. Miernik pojemności. Miernik LC. Przyrząd do pomiaru indukcyjności i dobroci cewek.
Rozdział siódmy: Częstościomierze (188)
Uwagi ogólne. miernik częstotliwości. Miernik częstotliwości do 100kHz. Prosty miernik częstotliwości. Miernik małych częstotliwości. Częstościomierz multiwibratorowy. Mieszacz pomiarowy.
Rozdział ósmy: Przyrządy do badania tranzystorów (200)
Uwagi ogólne. Próbnik tranzystorów. Uniwersalny przyrząd do pomiaru parametrów mieszanych tranzystora. Przyrząd do sprawdzania maksymalnej częstotliwości generacji. Prosty przyrząd do pomiaru wzmocnienia prądowego tranzystorów mocy. Przyrząd do sprawdzania tranzystorów mocy. Przyrząd do doboru par tranzystorów. Przyrząd do pomiaru parametrów elektrycznych elementów półprzewodnikowych.
Rozdział dziewiąty: Pomocnicze układy i metody pomiarowe (227)
Uwagi ogólne. Dzielnik napięcia małej częstotliwości. Dzielnik uniwersalny. Dzielniki napięcia. Prosty kalibrator napięcia zmiennego. Pomiar oporności wejściowej i wyjściowej układu.
Wykaz literatury (238)
Wykaz tranzystorów (239)
Wykaz diod Zenera małej mocy (242)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl