Aleksander Witort "Stereofonia dla wszystkich"

witord3.jpg (13414 bytes)

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie, Warszawa 1976

Słowo wstępne (6)
1. Przeszłość stereofonii (7)
2. Fale dźwiękowe i akustyka pomieszczeń (10)
3. Zmysł słuchu (17)
4. Systemy stereofoniczne (27)
5. Urządzenia reżyserskie i technika mikrofonowa (41)
6. Płyty i adaptery stereofoniczne (50)
7. Magnetofony stereofoniczne (73)
8. radiofonia stereofoniczna (95)
9. Wzmacniacze i zestawy stereofoniczne (108)
10. Odsłuch stereofoniczny (132)
11. Głośniki i zespoły głośnikowe (143)
12. Pseudostereofonia (165)
13. Kwadrofonia i inne systemy (173)
14. Perspektywy (208)
Dodatek 1. Wymagania techniczne (217)
Dodatek 2. Dekodery lampowe (223)
Dodatek 3. Dekodery tranzystorowe (228)
Dodatek 4. Proste wzmacniacze stereofoniczne (240)
Dodatek 5. Wybrane układy (246)
Wykaz literatury (250)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl