Aleksander Witort, "Radiofonia przewodowa"

Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", 
Warszawa, 1950

Wstęp (1)
Pierwsze kroki rozwoju radiofonii przewodowej (3)
Droga, którą przebiega audycja od wykonawcy do słuchacza (4)
Stacje radiowęzłów (9)
Linie radiowęzłów (16)
Urządzenia odbiorcze u słuchacza (23)
Podstacje wzmacniakowe (26)
Odmiana wieloprogramowa radiofonii przewodowej (27)
Wykorzystanie linii telefonicznych dla radiofonii przewodowej (30)
Zastosowanie prądów wielkiej częstotliwości w radiofonii przewodowej (32)
Zalety radiofonii przewodowej (34)
Rozwój radiofonii przewodowej w kraju i zagranicą (37)
a) Związek Radziecki (37)
b) Holandia (38)
c) Anglia (38)
d) Czechosłowacja (39)
e) Szwajcaria, Szwecja i Niemcy (39)
f) Polska (39)
Objaśnienia (41)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl