M.F. Własow, S.M. Pigin, W.I. Czerwiakowa "Montaż i regulacja elektrycznych przyrządów pomiarowych"

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie pierwsze,
Warszawa, 1966
Tłumaczyli: Artur Metal, Andrzej Podemski, Adam Żuchowski

1. Budowa mierników elektrycznych (5)
Mechanizmy mierników. Pojęcia podstawowe. Magnetoelektryczne mechanizmy pomiarowe. Elektromagnetyczne mechanizmy pomiarowe. Elektrodynamiczne mechanizmy pomiarowe. Ferrodynamiczne mechanizmy pomiarowe. Elektrostatyczne mechanizmy pomiarowe. Mierniki. Wiadomości ogólne. Niektóre właściwości  mierników. Mierniki fotokompensacyjne.
2. Elementy konstrukcyjne i podzespoły mierników (39)
Łożyska. Sprężyny, taśmy zawieszenia oraz doprowadzenia prądu. Cewki, tłumiki i części składowe urządzeń odczytowych. Boczniki i oporniki szeregowe. Magnesy trwałe. Przetworniki cieplne do mierników magnetoelektrycznych.
3. Ogólne zagadnienia technologii montażu i organizacji produkcji mierników (83)
Ogólne zagadnienia technologii montażu mierników. Organizacja montażu. Organizacja stanowiska roboczego. Narzędzia montażowe.
4. Montaż organów ruchomych (98)
Typy organów ruchomych. Montaż podzespołów organów ruchomych. Montaż organu ruchomego. Właściwości montażu organów ruchomych różnych typów.
5. Montaż mechanizmów pomiarowych (125)
Wymagania ogólne. Montaż podzespołów mechanizmów pomiarowych. Montaż organu ruchomego w obejmie. Montaż mechanizmu pomiarowego. Właściwości montażu różnych rodzajów mechanizmów pomiarowych.
6. Końcowy montaż mierników (168)
Pojęcia podstawowe. Montaż pomocniczych podzespołów. Montaż mierników.
7. Regulowanie mierników (192)
Błędy podstawowe i dodatkowe. Zagadnienia regulacji. Regulowanie przyrządów magnetoelektrycznych. Regulowanie mierników elektromagnetycznych. Regulowanie mierników elektrodynamicznych. Regulowanie mierników ferrodynamicznych. Regulowanie woltomierzy elektrostatycznych. Regulacja mierników termoelektrycznych. Proces starzenia mierników.
8. Skalowanie i sprawdzanie mierników (230)
Skalowanie mierników. Drukowanie skal. Sprawdzanie mierników. Wyznaczanie parametrów galwanometru. Sprawdzanie i wyznaczanie parametrów przyrządów fotokompensacyjnych. Regulacja i sprawdzanie pętlic oscylografów.
9. Układy i urządzenia służące do regulacji skalowania oraz sprawdzania mierników (254)
Rozważania ogólne. Źródła zasilania. Urządzenia regulacyjne. Przyrządy wzorcowe prądu stałego. Stanowiska kompensatorów. Stabilizatory do skalowania i sprawdzania przyrządów. Przyrządy wzorcowe prądu przemiennego. Układy i urządzenia do regulacji, skalowania i sprawdzania mierników elektrostatycznych.
Literatura (282)
Skorowidz (284)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl