W.F. Własow "Lampy elektronowe"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, Warszawa, 1954
(tłumaczył z rosyjskiego Janusz Groszkowski)

Od tłumacza (8)
Przedmowa autora (9)
Rozdział I. Wiadomości ogólne o elektronowych przyrządach próżniowych (11)
Rozdział II. Emisja elektronowa (29)
Rozdział III. Katody termoelektronowe przyrządów próżniowych (56)
Rozdział IV. Podstawy optyki elektronowej (88)
Rozdział V. Przebiegi fizyczne w lampie dwuelektrodowej (114)
Rozdział VI. Lampy dwuelektrodowe (140)
Rozdział VII. Przebiegi fizyczne w triodzie (170)
Rozdział VIII. Rozdział prądów w triodzie (210)
Rozdział IX. Lampy trójelektrodowe wzmacniające (235)
Rozdział X. Lampy dwusiatkowe (tetrody) (266)
Rozdział XI. Pentody wzmacniające (288)
Rozdział XII. Lampy elektronowe bardzo wielkich częstotliwości o małym kącie przelotu (315)
Rozdział XIII. Lampy do przemiany częstotliwości (345)
Rozdział IV. Dodatkowe wiadomości o lampach odbiorczo - wzmacniających (367)
Rozdział XV. Lampy generacyjne (386)
Rozdział XVI. Klistrony (416)
Rozdział XVII. Magnetrony (446)
Rozdział XVIII. Elektronowe lampy promieniowe (468)
Rozdział XIX. Podstawowe wiadomości o wyładowaniach elektrycznych w gazach (495)
Rozdział XX. Przyrządy gazowane z żarzącą się katodą (510)
Rozdział XXI. Przyrządy gazowane o wyładowaniu samodzielnym (529)
Rozdział XXII. Przyrządy fotoelektryczne (547)
Dodatki (574)
Diody i triody półprzewodnikowe. Zależności między jednostkami praktycznego układu zracjonalizowanego MKS-M a jednostkami układów CGS-es i CGS-em. Wykaz podstawowej literatury.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl