Janusz Wojciechowski "Budowa i pilotaż radiomodeli"

wojciechowski1.jpg (10957 bytes)

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie I, Warszawa, 1968

Od autora (5)
1. Zdalne kierowanie modeli - bez tajemnic (9)
2. Budujemy modele zdalnie kierowane (69)
3. Pilotaż modeli zdalnie kierowanych (92)
Adresy poradni technicznych i źródeł zakupu sprzętu (182)
Adresy specjalnych sklepów modelarskich i radioamatorskich w krajach socjalistycznych (183)
Literatura (184)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl