Sławomir Wolszczak "Amatorskie odbiorniki tranzystorowe"

Wydawnictwa Naukowo -  Techniczne, wydanie szóste zmienione,
Warszawa, 1971

Wstęp (5)
Symbole graficzne elementów i podzespołów radiowych (7)
1. Zasada działania, właściwości i parametry tranzystorów (11)
2. Konstrukcja  i rodzaje tranzystorów (17)
3. Sposób obchodzenia się z elementami półprzewodnikowymi (23)
4. Wzmacniacze małej częstotliwości (25)
5. Detektor (30)
6. Wzmacniacze wielkiej oraz pośredniej częstotliwości (37)
7. Obwody wejściowe  i układy przemiany częstotliwości (44)
8. Zasilacze (49)
9. Elementy i podzespoły stosowane do budowy odbiorników tranzystorowych (55)
Oporniki. Kondensatory. Cewki indukcyjne, dławiki i transformatory w.cz. Transformatory m.cz. Głośniki i słuchawki.
10. Samodzielne konstruowanie odbiorników tranzystorowych (66)
Odbiornik detektorowy z jednostopniowym wzmacniaczem m.cz. Odbiornik detektorowy z dwustopniowym wzmacniaczem m.cz. Odbiornik detektorowy ze wzmacniaczem mocy m.cz. w układzie przeciwsobnym. Odbiornik z oporowym wzmacniaczem w.cz. Odbiornik z dławikowym wzmacniaczem w.cz. Odbiornik z transformatorowym wzmacniaczem w.cz. Prosty układ odbiornika z detektorem tranzystorowym. Prosty układ odbiornika reakcyjnego ze słuchawkami. Prosty układ odbiornika reakcyjnego z głośnikiem. Odbiornik z dwustopniowym wzmacniaczem w.cz. Odbiornik słuchawkowy z dwustopniowym wzmacniaczem w.cz. Prosty układ odbiornika na fale krótkie. Prosty układ odbiornika reakcyjnego na fale krótkie. Jednotranzystorowy odbiornik refleksowy. Dwutranzystorowy odbiornik refleksowy. Trójtranzystorowy odbiornik refleksowy. Jednotranzystorowy refleksowy odbiornik syperheterodynowy.
11. Odbiorniki tranzystorowe produkcji fabrycznej (114)
Odbiornik T-7 "Rubin"
Odbiornik "Sokół-4"
Odbiornik "Migo" i "Tramp"
Odbiornik "Koliber-2" MOT 611
Odbiornik "Koliber-3" MOT 633
Odbiornik "Nicolette de luxe" typ 12RL273.
12. Eksploatacja i konserwacja odbiorników tranzystorowych (146)
13. Typowe uszkodzenia odbiorników tranzystorowych i sposób ich usuwania (148)
14. Uruchamianie i regulowanie odbiorników tranzystorowych (154)
15. Strojenie odbiorników tranzystorowych (157)
Dodatek - parametry i charakterystyki statyczne diod i tranzystorów (163)
Wykaz literatury (171)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl