Tadeusz Zagajewski "Układy elektroniki przemysłowej"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 5200egz., Warszawa, 1964

Zestawienie oznaczeń literowych (6)
1. Wstęp (7)
2. Metody analizy układów elektronicznych (9)
Uwagi wstępne. Charakterystyki i układy zastępcze elementów elektronowych. Metody wyrażania wielkości zmiennych. Analiza obwodów liniowych. Analiza obwodów nieliniowych.
3. Układy prostownicze i przetwarzające prąd (62)
Uwagi wstępne. Prostowniki niesterowane. Prostowniki sterowane. Układy inwersyjne. Układy sterownicze (sterowniki) prądu zmiennego.
4. Układy wzmacniające (145)
Zasadnicze pojęcia.
Wzmacniacze napięciowe i prądowe.
Właściwości wzmacniaczy lampowych i tranzystorowych. Sprzężenie zwrotne. Szerokopasmowe wzmacniacze napięciowe prądu zmiennego. Wzmacniacze selektywne. Wzmacniacze prądu stałego.
Wzmacniacze mocy.
Wzmacniacze klasy A. Wzmacniacze mocy klasy B i C.
5. Układy generacyjne (258)
Zasadnicze pojęcia. Generatory LC drgań sinusoidalnych. Generatory mocy. Generatory RC drgań sinusoidalnych. Generatory drgań o przebiegach trójkątnych. Generatory impulsów prostokątnych.
6. Układy przekształcające (355)
Wprowadzenie. Układy przekształcające statycznie. Układy przekształcające dynamicznie. Układy wzajemnego kształtowania paru sygnałów. Układy przekształcające liczbę impulsów.
7. Układy modulacyjne (425)
Zasadnicze pojęcia. Układy modulacji amplitudy. Modulacja fazy i częstotliwości.
8. Układy demodulacyjne (452)
Zasadnicze pojęcia. Układy demodulacji amplitudy. Układy demodulacji częstotliwości. Układy demodulacji i detekcji fazy.
9. Układy przekaźnikowe (482)
Zasadnicze pojęcia. Napięciowe i prądowe układy przekaźnikowe. Czasowe układy przekaźnikowe. Parametryczne układy przekaźnikowe. Układy przekaźników fotoelektrycznych. Układy bramkowe. Układy logiczne.
Skorowidz (538)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl