Jerzy Zalewski "Jak pracuje automatyczna centrala telefoniczna"

Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", 1948

Jak pracuje automatyczna centrala telefoniczna (1)
Wstęp
"Zanim przystąpimy do opisu i wyjaśnienia samego działania centrali telefonicznej, dobrze będzie przypomnieć sobie podstawowe wiadomości o elektromagnesie, akumulatorze i słuchawce telefonicznej. Elektromagnes bowiem jest zasadniczą częścią urządzeń automatycznej centrali. Akumulator w naszym opisie będzie służył jako źródło prądu, a słuchawka pozwoli słyszeć głos i odwrotnie - nasz głos przesyłać. Popularnie bowiem nazywana słuchawka telefoniczna jest połączeniem w jednej obudowie właściwej słuchawki i mikrofonu"
Elektromagnes
Akumulator
Słuchawka telefoniczna
Zwalniamy telefonistkę
Elektromagnes jest niezbędny
Centrala zmienia wygląd
Automat liczy pewnie
Gruby drut jest droższy od cienkiego
Telefon dzwoni
Celowość i oszczędność
Automatyczna wspinaczka
Centrale telefoniczne w wielkim mieście
Zakończenie

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl