Roman Zimmermann "Modulacja częstotliwości"

Poznańska Spółka Wydawnicza, Poznań, 1948

Część pierwsza: Podstawy teoretyczne (7)
Rozdział 1. Rozwój i cechy modulacji częstotliwości (7)
Rozwój.
Ogólne cechy nowego systemu.
Zalety i wady.
Modulacja fazy.
Rozdział 2. Trzy rodzaje modulacji. Analiza (11)
Modulacja amplitudy.
Modulacja częstotliwości.
Uproszczona analiza modulacji częstotliwości dla małych wskaźników modulacji.
Modulacja fazy.
Rozdział 3. Analiza modulacji częstotliwości przy pomocy wektora wahającego wahadłowo (19)
Wykreślanie krzywej drgań.
Metoda Zink'ego
- dla małych skoków częstotliwości,
- dla dowolnych skoków.
Rozdział 4. Analiza spektralna przy pomocy rozwinięcia na szeregi (25)
Jedna częstotliwość modulująca.
Dwie częstotliwości modulujące.
Wiele częstotliwości modulujących.
Modulacja częstotliwości połączona z równoczesną modulacją amplitudy.
Rozdział 5. Modulacja sygnałami niesinusoidalnymi (34)
Modulacja częstotliwości i fazy.
Sygnały modulujące kształtu prostokątnego.
Część druga: Zastosowanie modulacji częstotliwości (41)
Rozdział 1. Odbiornik dla radiofonii (41)
Ogólne cechy odbiornika.
Obliczenie wzmacniacza częstotliwości pośredniej.
Wybór częstotliwości pośredniej.
Ogranicznik amplitudy.
Demodulator.
Odbiornik ze sprzężeniem zwrotnym.
Wskaźnik strojenia.
Rozdział 2. Przeszkody odbioru. Normy. Rozchodzenie się fal ultrakrótkich (72)
Ogólna analiza przeszkód odbioru.
Fala przeszkadzająca niemodulowana.
Fala przeszkadzająca o szerokim spektrum częstotliwości.
Interferencja wzajemna stacji pracujących na tej samej (lub zbliżonej) fali.
Filtr uwydatniający i wyrównawczy ("pre-emphasis" i "de-emphasis").
Wybór wielkości charakterystycznych - normy.
Rozchodzenie się fal ultrakrótkich (w szczególności w pasmach 45 i 90 Mc/s).
Rozdział 3. Stacja nadawcza dla radiofonii (95)
Charakterystyka i planowanie.
Stacja z bezpośrednią modulacją częstotliwości.
Modulator stacji modulowanej bezpośrednio.
Obliczenie modulatora dla bezpośredniej modulacji według Bohnenstengla.
Stacja modulowana pośrednio.
Urządzenia kontrolne stacji nadawczej.
Pomiary oscylograficzne modulacji częstotliwości.
Urządzenie nadawczo-odbiorcze do połączenia stacji nadawczej ze studiem.
Rozdział 4. Zastosowanie modulacji częstotliwości poza radiofonią (137)
Telefonia.
Telegrafia i teletypia.
Telefotografia.
Analiza spektralna.
Próby i możliwości innych zastosowań. Widoki rozwoju modulacji częstotliwości.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl