Roman Zimmermann "Przyrządy pomiarowe radiotechniki"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 260 egz., Warszawa, 1962

1. Mierniki prądu i napięcia (7)
2. Przyrządy do pomiaru mocy (39)
3. Mierniki przesunięcia fazowego (52)
4. Przyrządy do pomiarów częstotliwości i czasu (59)
5. Generatory pomiarowe (124)
6. Wzmacniacze pomiarowe i zasilacze (172)
7. Mierniki oporności czynnych i biernych, pojemności, indukcyjności, stratności, dobroci obwodów itp. (204)
8. Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego. Odbiorniki pomiarowe (252)
9. Przyrządy do analizy kształtu sygnału, do pomiaru zniekształceń, do wyznaczania widma częstotliwości i do pomiaru szumów (261)
10. Przyrządy zapisujące i rejestrujące (290)
11. Przyrządy pomiarowe elektroakustyki (344)
12. Przyrządy do badania lamp katodowych i tranzystorów (384)
13. Przyrządy do pomiarowe telewizji, techniki rakietowej i radaru (392)
14. Pomocniczy sprzęt pomiarowy: oporniki, kondensatory, dławiki, transformatory, filtry i sztuczne linie opóźniające (401)
Zestawienie tablic

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl