Książki zagraniczne

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z              WSZYSTKIE
C
       
N.H. Crowhurst, Audio measurements, Gernsback Library, Inc, (1958)        
K
 
Katalog Empfänger - Schaltungen der Radio-Industrie, Band III, (1951)  Katalog Electron Tubes - special quality tubes, miscellaneous devices, Philips, 1969  Katalog Electron Tubes - TV picture tubes, Philips, 1969 Katalog Sylvania receiving tubes, AAP  R. Kuehnel, Guitar Amplifier Preamps, PP, 2007
       
R. Kuehnel, The Fender Bassman 5F6-A, PP, 2005        
L
       
R. z Linde, Build your own audio valve amplifiers, Elektor Electronics, 2-nd edition, (1997)        
M
       
Momot E.A., Przystawki do odbiorników radiowych, Energia, (1973)        
R
       
H.J. Reich, Principles of electron tubes, 1941, AAP, (1995)  E.Rodenhuis, Valves for Audio Frequency Amplifiers, Philips Technical Library, 1954,AAP      
S
   
Rudolf Schadow, Mess-Sender mit Zusatzeinrichtungen, Weidmannsche Varlagsbuchhandlung, Berlin, 1940 A.Schaefer, Elektrotechnik - erster teil, Herausgegeben vom Kommando der Marineschule Kiel (1936) A.Schaefer, Elektrotechnik - zweiter teil, Herausgegeben vom Kommando der Marineschule Kiel (1936)  W.Smith, B.Buchanan, Tube Substitution Handbook, Prompt Publications, 2ed, (1998)  
T
       
W.S. Tarasow, Telewizory zunifikowane drugiej klasy, Swiaz, Moskwa, (1969)        
V
       
 Veen, Modern High-End Valve Amplifiers based on toroidal output transformers, EE, 1999        
W
       
J. Wojciechowski, Zabawki radioelektroniczne, Sowietskoje Radio, Moskwa (1976)        
Z-Ż
       
Żutjajew S.G, Amatorska radiostacja UKF, Radio i Swjaz, (1981)        
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z              WSZYSTKIE
[indeks]

lampa2.gif (2010 bytes)

Spis literatury podlega aktualizacji w miarę powiększania się zbioru bibliotecznego. Osoby zainteresowane zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl. Zapraszamy również do działu czasopism, oraz do bonusów, gdzie zamieszczamy ciekawe skrypty tematyczne.

© 2000-2008 TRIODA Grzegorz Makarewicz