Roman Zimmermann "Przyrządy pomiarowe radiotechniki"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie II przerobione i uzupełnione, Warszawa 1965

1. Mierniki prądu i napięcia (7)
2. Przyrządy do pomiaru mocy (48)
3. Mierniki przesunięcia fazowego (66)
4. Przyrządy do pomiaru częstotliwości i czasu (74)
5. Generatory pomiarowe (167)
6. Wzmacniacze pomiarowe i zasilacze (224)
7. Mierniki oporności czynnych i biernych, pojemności, indukcyjności, stratności, dobroci obwodów itp. (261)
8. Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego. Odbiorniki pomiarowe (320)
9. Przyrządy do analizy kształtu sygnału, do pomiaru zniekształceń, do wyznaczania widma częstotliwości i do pomiaru szumów (330)
10. Przyrządy zapisujące i rejestrujące (364)
11. Przyrządy pomiarowe elektroakustyki (431)
12. Przyrządy do badania lamp katodowych i tranzystorów (483)
13. Technika przekazywania obrazów oraz przyrządy pomiarowe techniki rakietowej i radaru (492)
14. Pomocniczy sprzęt pomiarowy: oporniki, kondensatory, dławiki, transformatory, filtry, sztuczne linie opóźniające, oscylatory kwarcowe (500)
Spis literatury (538)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl