Tabela badania lamp

Badany element lampy Rodzaj uszkodzenia Elementy przyrządu biorące udział w wykrywaniu uszkodzeń. Ich działanie (ustawienie)
Lampka neonowa Przełączniki Wtyczki Miliamperomierz (wychylenie strzałki)
P1 P2 P3
Włókno żarzenia zerwane nie świeci na styku "neon" położenie obojętne (dowolne) Ustawienie na styku a podczas badania diod oraz lamp bateryjnych a także lamp prostownikowych. Ustawienie na styku b podczas badania wszystkich innych lamp. w gniazdkach płyty kontaktowej zgodnie z otworami w karcie indywidualnej lampy na zero
nie uszkodzone świeci " "
Siatka sterująca zwarta z anodą lub ekranem Świeci lub nie świeci (bez znaczenia) " " " wychylenie o 1 działkę (0,5mA)
brak zwarcia " " " na zero
zwarta z katodą lub włóknem żarzenia w lampie bezpośrednio żarzonej na styku 1V÷50V, zależnie od napięcia żarzenia lampy rozwarty, zwarty (zmieniać) " wychylenie <= maksimum, które wskazuje zapis na karcie indywidualnej lampy; strzałka nie reaguje na zwieranie i rozwieranie P2
brak zwarcia " " jak wyżej, lecz strzałka reaguje na zwieranie i rozwieranie P2
Katoda zwarta z włóknem żarzenia (możliwość badania tylko w lampach dawnych serii, 5-nózkowych, oktal i loctal, z wyjątkiem lamp ECH21 i UBL21) " " położenie obojętne (dowolne) " wychylenie <= maksimum, które wskazuje zapis na karcie indywidualnej lampy
przy wyjęciu wtyczki z gniazdka 2 (dla lamp dawnych serii, 5-nóżkowych), z gniazdka 1 (dla lamp oktal) i z gniazdka 8 (dla lamp loctal) - wszystkie w rzędzie ŻK strzałka nie reaguje
brak zwarcia " " " jak wyżej, lecz z chwilą wyjęcia wtyczki strzałka gwałtownie spada na zero
Anoda zwarta z ekranem " " " w gniazdkach płyty kontaktowej zgodnie z otworami w karcie indywidualnej lampy wychylenie <= maksimum, które wskazuje zapis na karcie indywidualnej lampy
Ekran zwarty z anodą " " " przy wyjęciu wtyczki "ekranu" z rzędu A strzałka nie reaguje
brak zwarcia " " " jak wyżej, lecz z chwilą wyjęcia wtyczki "ekranu" z rzędu A strzałka gwałtownie opada, zatrzymując się na zerze lub w pobliżu zera.
Uwaga: Po dokonaniu wszystkich wymienionych w tej tabeli badań z wynikiem pomyślnym (włókno nie uszkodzone, brak jakiegokolwiek zwarcia) oraz w przypadku wychylenia strzałki miliamperomierza zgodnie z wychyleniem oznaczonym na karcie indywidualnej - lampę można uważać za pełnowartościową (100% emisji). Wychylenie strzałki miliamperomierza mniejsze od uwidocznionego na karcie indywidualnej lampy pozwala w przybliżeniu obliczyć procent zużycia lampy.

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl