Zbigniew Faust "Uniwersalny wzmacniacz głośnikowy"
Radioamator i Krótkofalowiec 12/1971


Rys. 1. Schemat ideowy uniwersalnego wzmacniacza głośnikowego

Zbigniew Faust, na podstawie Funktechnik 22/1960 (RiK12/1971)

[artykuły]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl