Schematy - K

1  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z WZMACNIACZE  WSZYSTKIE

lampa1.gif (2154 bytes)

Zestawienie alfabetyczne pozwala na zlokalizowanie, w jakim czasopiœmie zamieszczony zosta³ opis i schemat urz¹dzenia. Sukcesywnie do odnoœników do³¹czane s¹ szczegó³owe opisy urz¹dzeñ oraz ich schematy opracowane na podstawie posiadanej bazy literaturowej. Liter¹ L oznaczono konstrukcje lampowe, liter¹ T - tranzystorowe.

Odbiorniki telewizyjne

L

Klejnot - OT 2112 Radioam. i Kr. 3/1963

L

Koral - OT 1722 Radioam. i Kr. 5/1964

Odbiorniki radiowe i radiole

L

Kama (radiogramofon) (schemat) (61KB) Radioamator 10/1951

T

Kama Radioam. i Kr. 6/1970

T

Kamila (schemat) 100KB) Radioam. i Kr. 2/1970

L

Kankan (schemat) (155KB)

Radioam. i Kr. 1/1967

L

Kaprys Radio i telewizja w domu

L

Kaprys

Radioamator 6/1958

L

Kaprys (schemat) (73KB)

Odbiorniki radiowe ...

L

Kaprys II (schemat) (150KB)

Schematy odbiorników...

L

Kapsch Juwel 51 (schemat) (84KB) Radioamator 9/1951

L

Karioka (schemat) (220KB) Radioam. i Kr. 2/1965

T

Koliber MOT-601 (schemat) (39KB) Poznaj odbiorniki radiowe

T

Koliber (schemat) (42KB)

Schematy odbiorników...

T

Koliber 2 (schemat) (489KB)

Schematy odbiorników...

T

Koliber 2 Radioam. i Kr. 10/1965

T

Koliber 3 Radioam. i Kr. 11/1965

T

Koliber 3 (schemat) (109KB)

Schematy odbiorników...

T

Koliber MOT-601 (schemat) (66KB) Radioam. i Kr. 9/1961

L

Koncert (schemat) (286KB) Radioamator 12/1960

L

Koncert (schemat) (218KB)

Schematy odbiorników...

L

Koncert Poznaj odbiorniki radiowe

L

Kongress

Radioamator 4/1954

L

Komsomolec (schemat) (60KB) Radioamator 5/1954

T

Konstant A-120 Radioam. i Kr. 8/1968

L

Körting Amata (schemat) (125KB)

Radioamator 11/1952

L

Körting Amata (schemat) (119KB) Radioamator 5/1953

L

Körting Novum 40W (schemat) (41KB) Radio i Œwiat 50/1947

L

Körting Novum 40W (schemat) (58KB) Radioamator 7-8/1951

L

Körting Unix R2100WL i R2100GL Radioamator 8/1950

L

Kos (schemat) (93KB) Radioamator 12/1960

L

Kos (schemat) (110KB)

Schematy odbiorników...

T

Krokus" 10501 (schemat) (91KB) Radioam. i Kr. 5/1967

L

Kurant (schemat) (163KB)

Schematy odbiorników...

L

Kurier 52GW - Telefunken (schemat) (161KB) Empfänger-Schaltungen...

Magnetofony

L

Kometa (schemat) (175KB)

RADIO (radz.) 1/1963

Wzmacniacze i inne

L

Klangfilm 30050pri (schemat) (75KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 30051pri (schemat) (55KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 30052 (schemat) (68KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 30101-04 (schemat) (61KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 30910 (schemat) (34KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 30911 (schemat) (34KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 31601pri (schemat) (62KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 31603pri (schemat) (80KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 31611/12pri (schemat) (65KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 31620pri (schemat) (60KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32600pri (schemat) (134KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32601pri (schemat) (110KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32603 (schemat) (130KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32604 (schemat) (109KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32605pri (schemat) (110KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32606-8pri (schemat) (106KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32609pri (schemat) (67KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32610pri (schemat) (88KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32611 (schemat) (74KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32622/23pri (schemat) (62KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32650pri (schemat) (74KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 32700pri (schemat) (44KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 34600pri (schemat) (94KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 34601 (schemat) (79KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 34702pri (schemat) (70KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 34704pri (schemat) (77KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 34705 (schemat) (94KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 34706pri (schemat) (91KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 35700pri (schemat) (64KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Klangfilm 35701pri (schemat) (60KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Konciertnyj-2 (gramofon) (schemat) (151KB)

RADIO (radz.) 10/1962

T

Krokus (przystawka samochodowa do odbiornika Krokus) Radioam. i Kr. 5/1967

1  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z WZMACNIACZE  WSZYSTKIE

lampa2.gif (2010 bytes)

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl.

© 2000-2007 Trioda - Grzegorz Makarewicz & FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl