Schematy - T

1  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z WZMACNIACZE  WSZYSTKIE

lampa1.gif (2154 bytes)

Zestawienie alfabetyczne pozwala na zlokalizowanie, w jakim czasopiœmie zamieszczony zosta³ opis i schemat urz¹dzenia. Sukcesywnie do odnoœników do³¹czane s¹ szczegó³owe opisy urz¹dzeñ oraz ich schematy opracowane na podstawie posiadanej bazy literaturowej. Liter¹ L oznaczono konstrukcje lampowe, liter¹ T - tranzystorowe.

Odbiorniki telewizyjne

L

Temp 2 (ZSRR) Radio i telewizja w domu

L

Tesla 4102U i 4103U (schemat) (231KB) Radioamator 8/1959

L

Tesla 4211 U-1 "Lotos" Radioam. i Kr. 2/1962

L

Tiemp 6-7 Radioam. i Kr. 5/1962

L

Topaz 23 Radioam. i Kr. 3/1967

L

Tosca 4-02-01 Radioam. i Kr. 11/1966

L

Tosca Lux Radioam. i Kr. 7/1970

L

Turkus OT-1491 (schemat) (389KB) Radioamator 2/1960

Odbiorniki radiowe i radiole

L

T-755 firmy Radiotechnika (schemat) (46KB)

Radio dla Techn. 1-2/1949

L

T 813W i T 813GW Radioamator 9/1950

L

Talisman (schemat) (128KB)

Schematy odbiorników...

L

Talisman 304U (schemat) (179KB)

Schematy odbiorników...

L

Talisman 306U (schemat) (101KB)

Schematy odbiorników...

L

Tallin B-2 (schemat) (112KB) Radioamator 1-2/1951

L

Tatry (schemat) (68KB) Radioamator 8/1960

L

TEKADE Orlando W i GW Radioamator 12/1950

L

TEKADE W39 (schemat) (86KB) Empfänger-Schaltungen...

L

TEKADE W39 KW (schemat) (66KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken 913WK (schemat) (33KB) Radio dla Techn. 1/1946

L

Telefunken 965 GWK (schemat) (103KB) Radioamator 6/1951

L

Telefunken E103 (schemat) (210KB) Radioamator 2/1953

L

Telefunken T3877S

Radio dla Techn. 1-2/1949

L

Telefunken T4Z (schemat) (72KB)

Radioamator 12/1952

L

Telefunken T776WK (schemat) (176KB) Radio dla Techn. 8/1950

L

Telefunken T813W (schemat) (57KB) Radioamator 3/1951

L

Telefunken 965WK

Radio dla Techn. 5-6/1949

L

Telefunken 975WK

Radio dla Techn. 5-6/1949

L

Telefunken Allegretto LMK (schemat) (90KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Autosuper IA50/IB50 (schemat) (210KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Bajazzo 50 (schemat) (204KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken  Capriccio 50 (schemat) (142KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Corona 8H65 (schemat) (111KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Filius 8H43GW (schemat) (123KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Juwel T539W (schemat) (90KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Kurier 52GW (schemat) (161KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Operette 49W9H65WK (schemat) (141KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Telefunken Opus 49W9M65WLK (schemat) (158KB) Empfänger-Schaltungen...

L

Tenor 426A (schemat) (90KB) Poznaj odbiorniki radiowe

T

Tesla 2805B "T61" Radioam. i Kr. 2/1964

L

Tesla 420A (schemat) (74KB) Radioamator 8/1960

L

Tesla 420A (schemat) (116KB) Poznaj odbiorniki radiowe

L

Tesla 420U

Radioamator 6/1957

L

Tesla 606A (schemat) (115KB)

Radioamator 5/1955

L

Tesla 621A "Opera" (schemat) (152KB)

Radioamator 11/1957

L

Tesla T713 (schemat) (45KB)

Radio dla Techn. 10/1949

L

Tesla "Lambda" (schemat) (132KB)

Radioamator 9/1953

L

Tesla Minor (Czechos³owacja) Radio i telewizja w domu

L

Tesla Talisman 304U (schemat) (330KB)

Jak czytaæ schematy...

T

TR 65 (schemat) (162KB)

Schematy odbiorników...

T

Tramp Radioam. i Kr. 6/1964

T

Tramp (schemat) (95KB)

Schematy odbiorników...

L

Tranzistor Boy (Grundig)

Radioamator 8/1956

L

Trubadur (schemat) (100KB) Radioam. i Kr. 11/1970

L

Tu³a (schemat) (63KB)

Radioamator 9/1953

L

Tu³a

Radioamator 5/1956

L

Turandot (schemat+opis) (170KB) Radioam. i Kr. 4/1966

L

Turandot Urz. radiowe odbiorcze

L

Turist (schemat) (113KB) Radioamator 8/1958

L

Twist (schemat) (167KB)

Schematy odbiorników...

L

Twist Radioam. i Kr. 8/1963

Magnetofony

T

Tesla B-4 Radioam. i Kr. 7/1968

L

Tonette (schemat) (65KB) Radioam. i Kr. 6/1965

Wzmacniacze i inne

L Wzmacniacz Telefunken Ela V 10/1260 (schemat) (145KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Telefunken Ela V 10/1265 (schemat) (86KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Telefunken Ela V 25/1240 (schemat) (140KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 25/1281/1282 (schemat) (66KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 25/1300 (schemat) (54KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 75/1220 (schemat) (99KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela A 1130 (schemat) (119KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela A 1135 (schemat) (141KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela A 1140 (schemat) (85KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz U 47 M (schemat) (48KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 5430 (schemat) (101KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 5021 (schemat) (27KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 1145 (schemat) (88KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 1140 (schemat) (78KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 416 u. 2120 (schemat) (93KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 411/1-6, 2081, 2080 u. 2000 (schemat) (119KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 410/1 (schemat) (59KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 408 u. 2110 (schemat) (67KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 407/1 u. 8057 (schemat) (131KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 406/1 (schemat) (104KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 405/1 (schemat) (115KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 404/3 (schemat) (139KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 403/2 (schemat) (147KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 402/1-2 (schemat) (149KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 401/1 (schemat) (171KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 401/2 (schemat) (112KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 304/1 u. 3050 (schemat) (96KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 303/1 (schemat) (156KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 302/1 (schemat) (137KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 301/1 (schemat) (95KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 202/2 (schemat) (172KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 201 (schemat) (104KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 104, 105, 4120 u. 4130 (schemat) (57KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 101/1 (schemat) (41KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 101/2 (schemat) (40KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz Ela V 101/3 (schemat) (20KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz KV 18 (schemat) (118KB) Empfänger-Schaltungen...
L Wzmacniacz KV 11 (schemat) (52KB) Empfänger-Schaltungen...
L

Telos WA-75/67 (wzmacniacz) (schemat) (80KB)

-

T

Tesla AZZ941 (wzmacniacz  do magnetofonu Sonet B-3) Radioam. i Kr. 12/1967

L

Tesla ZZIV 512008 (zespó³ rozg³oszeniowy)

Radioamator 9/1957

L

Toni (przystawka magnetofonowa) (schemat) (58KB) Radioamator 10/1956

1  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z WZMACNIACZE  WSZYSTKIE

lampa2.gif (2010 bytes)

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl.

© 2000-2009 Trioda - Grzegorz Makarewicz & FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl