Układy lampowe

Odbiornik radiowy Aga
(W. Trusz, J.Dombrowicki "Radio i telewizja w domu")

Jeden z pierwszych odbiorników radiowych produkowanych w Polsce po II wojnie światowej. Odbiornik superheterodynowy czterolampowy plus lampa prostownicza i elektronowy wskaźnik dostrojenia. Odbiornik przystosowany jest do dołączenia drugiego (zewnętrznego) głośnika. Na przestrzeni lat w odbiorniku wprowadzano różne modyfikacje. Tak więc poszczególne egzemplarze mogą się różnić. W pierwszym okresie produkcji większość części składowych była importowana. Z czasem zaczęto stosować coraz więcej elementów krajowych. Niektóre modele odbiornika pozbawione były magicznego oka.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Aga

Dane techniczne

Zasilanie : sieć prądu zmiennego 120/220V.

Pobór mocy : około 66W.

Bezpiecznik : 0,9A.

Lampy :
ECH21 - mieszacz i heterodyna,
ECH21 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
EBL21 - detektor i wzmacniacz mocy,
EM4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia,
AZ1 - prostownik pełnookresowy.

Zakresy :
Dł - fale długie 730...2000m (411...150kHz),
Śr - fale średnie 186...575m (1613...522kHz),
Kr - fale krótkie 16...52m (19,5...5,7MHz).

Częstotliwość pośrednia : 465kHz.

Głośnik : magnetoelektryczny typ GED 20/5.

Oświetlenie : dwie żarówki 6,3V.

Czułość : 0.04...0.1mV.

Wymiary : długość 480mm x szerokość 250mm x wysokość 340mm.

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl