Układy lampowe

Odbiornik radiowy Juhas
(W. Trusz, "Poznaj odbiorniki radiowe")

Odbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora". Odbiornik bateryjny. Sześcioobwodowa superheterodyna przystosowana do odbioru stacji radiofonicznych pracujących z modulacją amplitudy (AM). Odbiornik był produkowany w dwóch wersjach różniących się wykonaniem obudowy : wersja 6071 montowana była w skrzynce drewnianej, zaś wersja 6072 - w skrzynce bakelitowej.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Juhas

Dane techniczne

Zasilanie odbiornika : odbiornik bateryjny, w którym stosowane są następujące napięcia: napięcie anodowe - z baterii anodowej 105V oraz napięcie żarzenia lamp z ogniwa około 1,5V lub z akumulatora około 2V.

Pobór mocy : przy znamionowej mocy wyjściowej (150mW) moc czynna pobierana wynosi:
- z baterii anodowej nie więcej niż 2W,
- z ogniwa nie więcej niż 0,2W,
- z akumulatora nie więcej niż 0,275W.

Lampy elektronowe :
1R5T (1H33) - mieszacz i heterodyna,
1T4T (1F33) - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
1S5T (1AF33) - detektor i wzmacniacz częstotliwości akustycznej,
3S4T (1L33) - wzmacniacz końcowy (mocy).
W odbiornika stosowany jest jeden lub drugi komplet lamp, z tym, że można je wzajemnie zamieniać z wyjątkiem lampy ostatniej (wzmacniacz mocy). Lampy te różnią się układem końcówek żarzenia.

Zakresy fal :
- S - krótkie 16,7...50,8m (18...5,9MHz),
- M - średnie 187...571,4m (1605...525kHz),
- L - długie 715...2000m (420...150kHz).

Czułość : przy mocy wyjściowej 5mW oraz przy stosunku napięcia sygnału użytkowego do napięcia szumów co najmniej 20dB:
- dla zakresu fal długich nie mniejsza niż 0,2mV (w zakresie fal 150...385kHz),
- dla zakresu fal średnich nie mniejsza niż 0,3mV,
- dla zakresu fal krótkich nie mniejsza niż 0,4mV.

Częstotliwość pośrednia : 465kHz (+/- 2kHz).

Częstotliwość punktów zestrojenia :
- zakres fal długich 175kHz, 375kHz,
- zakres fal średnich 600kHz, 1400kHz,
- zakres fal krótkich 6MHz, 15,2MHz.

Głośnik : w starszych egzemplarzach odbiornika stosowano głośnik magnetoelektryczny okrągły typ GD16,5/2. W nowszych egzemplarzach stosowano głośnik eliptyczny GD-18-13/2.

Selektywność odbiornika : przy częstotliwości sygnału 1MHz i odstrojeniu o +/-9kHz co najmniej 28dB, przy zachowaniu asymetrii nie przekraczającej 10dB.

Charakterystyka częstotliwościowa : w paśmie od  160Hz do 3500Hz nie opada ona więcej niż o 10dB w stosunku do wzmocnienia dla 400Hz.

Tłumienie : tłumienie sygnałów lustrzanych dla poszczególnych zakresów fal wynosi :
- dla zakresu fal długich co najmniej 46dB,
- dla zakresu fal średnich co najmniej 36dB,
- dla zakresu fal krótkich co najmniej 8dB z wyjątkiem zakresu od 12 do 18MHz.
Tłumienie sygnałów o częstotliwości pośredniej w zakresie fal krótkich, średnich i długich od 150 do 385kHz co najmniej 26dB.

Regulacja wzmocnienia : co najmniej 40dB.

Wymiary odbiornika : 335x183x271mm.

Ciężar : około 5kG.

Cena : około 900zł (model w drewnianej skrzynce)

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl