Układy lampowe

Radiola Ural - 52  (Radioamator 2/1953)

Radiola produkcji radzieckiej stanowiąca unowocześnioną wersję "Ural - 49" i "Ural - 50".

1953_02_2.gif (236175 bytes)

Schemat radioli "Ural - 52"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl