Uk³ady lampowe

Odbiornik radiowy Körting Amata (Radioamator 5/1953)

Odbiornik walizkowy.

1953_05_2.gif (120866 bytes)

Schemat odbiornika radiowego "Körting Amata"

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl