Cytaty

lampa1.gif (2154 bytes)

Zapraszamy do lektury. Przedstawione cytaty dotyczą szeroko rozumianych zagadnień radiotechnicznych. Są tu informacje śmieszne, smutne, czasami dające wiele do myślenia. Nieubłagany upływ czasu niejednokrotnie zmienił ich pierwotne znaczenie. Cytaty przedstawione zostały w kolejności chronologicznej. Elementy zestawienia dodane w ramach ostatniej aktualizacji oznaczone są literą N. Komentarze i ocenę pozostawiamy Czytającemu.

Uwaga: Zachowana została oryginalna pisownia!!!

kulkaz.gif (166 bytes)

Nowy sposób mierzenia fal ultrakrótkich
Znany badacz angielski Kpt. Oscar Eversham G.J.T.&C.P.N. uczynił następujące odkrycie: Wąż znajdujący się w obrębie działania fal ultrakrótkich układa się w sinusoidę odpowiadającą nadawczej fali. Poleca on (Kpt. Oscar; a nie wąż) używać dla fal dłuższych, dłuższych węży, dla krótszych, krótszych. Mamy więc obecnie nowy niezmiernie prosty falomierz. Co na to nasi wynalazcy? Czy nie dałoby się czegoś podobnego uczynić z glistami ziemnemi?
(Krótkofalowiec Polski 4/1929)

kulkaz.gif (166 bytes)

Czyja karta?
Biuro QSL L.K.K. otrzymało od stacji W9ECZ kartę QSL bez wymienionego adresata. Do karty dołączony jest obszerny list i pocztowy kupon międzynarodowy. W9ECZ tłumaczy w liście brak adresu. Mianowicie mieszka on w małej miejscowości [Niota] w stanie Illinois, gdzie pociągi się nie zatrzymują. Poczta wyrzucana jest w biegu pociągu w workach. Otóż niedawno podczas zwykłego procederu wyrzucania poczty, jeden z worków dostał się pod koła pociągu i zawarta poczta uległa poważnemu uszkodzeniu. Między innymi znajdowała sie tam przesyłka kart dla W9ECZ...
(Krótkofalowiec Polski 7-8/1929)

kulkaz.gif (166 bytes)

Rozwój elektroniki technicznej w ZSRR
W Rosji przedrewolucyjnej technika elektronowych przyrządów próżniowych oraz odnośny przemysł znajdowały się na bardzo niskim poziomie. Ogólne zacofanie techniczne carskiej Rosji, czołobitność i hołdowanie klas rządzących cudzoziemskiej nauce i technice, jak również lekceważący stosunek do osiągnięć nauki rosyjskiej, były przyczyną tego, że liczne prace zdolnych rosyjskich uczonych i wynalazców często nie znajdowały właściwego uznania w ich ojczyźnie, podczas gdy zagranicą szeroko były wykorzystywane, a niekiedy i przywłaszczane przez przedsiębiorczych geszefciarzy. Pomimo że pierwsze lampy elektryczne były wykonane przez rosyjskiego wynalazcę, opieszałość i biurokratyzm panujące w sferach przemysłowych Rosji kapitalistycznej stanęły na przeszkodzie opanowaniu i rozwijaniu tej nowej techniki oświetleniowej, tak że w istocie rzeczy niezależny elektryczny przemysł próżniowy w Rosji wówczas nie mógł powstać... więcej>>>
(W.Własow, Lampy elektronowe)

kulkaz.gif (166 bytes)

"Czyn Majowy" pracowników radiofonii polskiej
Dla pogłębienia sojuszu robotniczo - chłopskiego oraz przyspieszenie radiofonizacji wsi zostanie wzmożone szkolenie w miejskich kołach radioamatorskich, które przygotowywać będą ekipy młodzieżowe. Zajmą się one zakładaniem urządzeń radiofonii przewodowej w szkołach wiejskich, spółdzielniach produkcyjnych, PGR-ach itd.
(Radioamator 3/1951)

kulkaz.gif (166 bytes)

Technicy i inżynierowie !
Rozwijajcie polską technikę, szerzej korzystajcie z osiągnięć nowoczesnej techniki radzieckiej, budując wraz z klasą robotniczą potęgę gospodarczą Polski Ludowej!
(Radioamator 3/1951)

kulkaz.gif (166 bytes)

Pomoc ZSRR, przykład ZSRR, przyjaźń ZSRR - gwarancją wykonania planu 6- letniego.
(Radioamator 3/1951)

kulkaz.gif (166 bytes)

Radioamatorstwo w Zw. Radzieckim stało się masowym ruchem i w szerokim rozmachu ogarnęło nie tylko młodzież obojga płci ale i ludzi starszych.
...W popularyzacji radiotechniki dużą rolę spełniają wydawnictwa "Masowej radio - biblioteki". W latach od 1947 do 1949 wydano 55 broszur nakładem 2.738.000 sztuk. W roku 1950 radioamatorzy otrzymali dalsze 42 książki w ilości 1.300.000 egzemplarzy w w r. 1951 przewiduje się wydanie 50 broszur o nakładzie 1.5 miliona. Niskie ceny broszur od 50 kop. do 2 rubli umożliwiają szerokie rozpowszechnienie wydawnictw.
(Radioamator 3/1951)

kulkaz.gif (166 bytes)

Amerykańska pomoc dla radia zachodnich Niemiec
Koncern radiowy Nordwestdeutscher Rundfunk, posiadający radiostacje w Hamburgu, Kilonii i Hanowerze otrzymał od amerykańskiego zarządu wojskowego pożyczkę w wysokości 2 milionów dolarów na rozbudowę urządzeń technicznych. W ten sposób Stany Zjednoczone zapewniły sobie kontrolę programów, nadawanych przez koncern i pozyskały jeszcze 3 stacje dla retransmisji "Głosu Ameryki". Stan radiofonii zachodnich Niemiec wywołuje niezadowolenie radiosłuchaczów, którzy mają już dość wojennej propagandy i koncertów reklamowych.
(Radioamator 4/1952)

N

Pomagajmy w radiofonizacji kraju
"Wszyscy lubimy słuchać radia, z przyjemnością też oddajemy się radioamatorstwu, poznając zagadnienia techniczne tego wielkiego wynalazku. Nie możemy jednak zadowolić się tym, że me korzystamy z radia, podczas gdy często nasi sąsiedzi, mieszkańcy naszego miasta, miasteczka, czy wsi nie posiadają jeszcze głośnika mieszkaniowego, lub odbiornika. Do naszych obowiązków zatem należy zainteresować się radiofonizacją najbliższego terenu i pomóc w tej akcji. Zwiększamy w ten sposób zasięg oddziaływania Polskiego Radia, którego audycje nie tylko przynoszą informacje, oświatę i rozrywkę, lecz również wychowują nowego obywatela i walczą o wzrost wydajności pracy, a tym samym o szybszą realizację naszych wielkich planów budowy podstaw socjalizmu...".
(Radioamator 6/1952)

kulkaz.gif (166 bytes)

Związek Radziecki jest pierwszym państwem, które zwróciło uwagę na doniosłość wielkich wynalazków. Kraj kwitnącego przemysłu szczyci się największymi zdobyczami techniki. Ale te wszystkie osiągnięcia ludzi radzieckich mają swe źródło w dalekowzrocznej polityce Partii Komunistycznej.
(Radioamator 11/1952)

kulkaz.gif (166 bytes)

Polski ruch radioamatorski korzysta z bogatych wzorów radioamatorstwa radzieckiego.
(Radioamator 11/1952)

kulkaz.gif (166 bytes)

Telewizja w NRD
Dla uczczenia rocznicy urodzin generalissimusa Stalina pracownicy radiofonii Niemieckiej Republiki Demokratycznej rozpoczęli nadawanie programów telewizyjnych. W Berlinie wybudowane zostało przy pomocy fachowców radzieckich centrum telewizyjne, którego widowiska są odbierane również i w strefie zachodniej. Uruchomienie centrum w NRD posiada swoją wymowę polityczną, gdyż dotychczas w Niemczech Zachodnich nie rozpoczęto nawet prób telewizyjnych.
(Radioamator 2/1953)

kulkaz.gif (166 bytes)

TRANSISTOR: trioda kontaktowa z germanem
...Małe detektorki z germanu wykazały doskonałe własności w detekcji fal centymetrowych i znajdują teraz wiele zastosowań zamiast diod lampowych.
...Przy użyciu dwóch ostrzy powstaje urządzenie zwane "transistorem".
...Teoria działania transistora - mechanizm przepływu elektronów w pobliżu kontaktów nie zostały jeszcze dokładnie wyjaśnione...
...Ponieważ transistory "grożą" poważnymi zmianami w całej technice elektronowej, poświęcimy im niebawem szersze omówienie.
(Radioamator 4/1953)

kulkaz.gif (166 bytes)

Radiofonia w Mongolskiej Republice Ludowej
Pierwsza stacja radiowa na terenie Mongolii została wybudowana w 1919 roku. Po rewolucji 1921 roku stała się ona własnością ludu. Od tej chwili radiofonia stale się rozwija przy wydatnej pomocy Związku Radzieckiego.
(Radioamator 5/1953)

kulkaz.gif (166 bytes)

Kobiety-Radiotechnicy w Związku Radzieckim
Kobiety radzieckie mają prawo do pracy w każdym zawodzie, do którego posiadają zamiłowanie i zdolności. Nic dziwnego, że przy takim stanie rzeczy przodująca radiotechnika radziecka posiada w szeregach swoich liczne zastępy kobiet. Ich pracowitość, znajomość teorii i ofiarność w wykonywaniu swoich obowiązków stawia je wśród awangardy specjalistów w technice radiowej.
(Radioamator 7/1953)

kulkaz.gif (166 bytes)

Czynem witamy II Zjazd Partii
Słowa: "Czynem witają II Zjazd Partii polscy radioamatorzy" będą nie tylko hasłem, ale przyniosą - wierzymy - nie jedno konkretne osiągnięcie.
(Radioamator 2/1954)

kulkaz.gif (166 bytes)

Programy doświadczalnej stacji telewizyjnej w Warszawie
Doświadczalna stacja telewizyjna w Warszawie będzie nadawać programy telewizyjne w 1954 roku w dalszym ciągu w piątki o godzinie 17. Czas nadawania wynosić będzie przeciętnie pół godziny.
(Radioamator 2/1954)

kulkaz.gif (166 bytes)

Dzień Radia
Dzień 7 maja zapisał się w historii techniki jako pamiętna data narodzin radia. Kolebką tego epokowego wynalazku stała się Ojczyzna Wielkiej Rewolucji Październikowej, gdzie też data 7 maja została ogłoszona jako "Dzień Radia".
(Radioamator 5/1954)

kulkaz.gif (166 bytes)

Według doniesień prasy zagranicznej produkuje się już odbiorniki telewizyjne przystosowane do zasilania z baterii. Są one wyposażone w 31 tranzystorów (zastępujących lampy elektronowe) i zasilane z dwóch nowoczesnych 6-woltowych akumulatorów, które wystarczają na 6 godzin pracy telewizora. Ciężar odbiornika nie przekracza 15kg.
(Radioamator 8/1958)

kulkaz.gif (166 bytes)

W Polsce pracuje już sześć stacji telewizyjnych (w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku) i 3 przemienniki (w Kielcach, Zakopanem i Krakowie), pokrywając swym zasięgiem teren zamieszkały przez prawie 50% ludności Polski.
(Radioamator 10/1959)

lampa2.gif (2010 bytes)

Wszystkich pragnących podzielić się interesującymi cytatami oraz zainteresowanych zagadnieniami audio-retro prosimy o kontakt przez e-mail: waw@fonar.com.pl.

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl