Filtr katodowy

Zasada obliczania parametrów filtra katodowego zaczerpnięta została z książki "Radiotechnika - wzory, definicje, obliczenia" autorstwa Leonarda Niemcewicza. Aby wykonać obliczenia należy podać wartość dolnej częstotliwości granicznej fd, prądu anodowego Ia, opcjonalnie prądu siatki drugiej Is2 (w przypadku, gdy chcemy wykorzystać program dla pentody a nie triody, dla triody przyjmujemy oczywiście wartość zerową) oraz wartość napięcia polaryzacji siatki Us1. Po naciśnięciu klawisza [Oblicz] program wyznacza wartość rezystancji Rk i pojemności Ck.

filtkatod1.gif (3616 bytes)

Częstotliwość graniczna fd

[Hz]

Prąd anodowy Ia

[mA]

Prąd siatki drugiej Is2

[mA]

Napięcie siatki Us1

[V]

Rezystor katodowy Rk

[omega.gif (851 bytes)]

Kondensator katodowy Ck

[mi.gif (850 bytes)F]

Uwagi praktyczne:

  1. Wartość napięcia polaryzacji lampy Us1 ustala się na podstawie danych katalogowych. Wartość rezystora katodowego powinna być taka, aby siatka w całym zakresie doprowadzanych do niej napięć pozostawała na ujemnym potencjale w stosunku do katody.

[teoria i narzędzia obliczeniowe]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl