Kalkulator z siedmioma pamięciami

 

p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

UWAGI

Dane mogą być wprowadzane za pomocą klawiatury kalkulatora, bądź bezpośrednio w okienku jego wyświetlacza za pomocą klawiatury komputera

Kalkulator umożliwia wprowadzenie złożonego wyrażenia zawierającego nawiasy i operatory, a następnie wykonanie go za pomocą naciśnięcia klawisza "="

Kalkulator wyposażony jest w siedem pamięci oznaczonych odpowiednio p1..p7, których zawartość wyświetlana jest w okienkach z prawej strony ekranu. W pamięciach przechowywanych jest siedem ostatnich wyników obliczeń. Istnieje możliwość przenoszenia zawartości pamięci do kalkulatora. Czynność przenoszenia polega na zaznaczeniu myszą zawartości wybranej pamięci, skopiowanie jej do schowka (klawisze Ctrl+C). Zawartość schowka przerzucana jest do kalkulatora w momencie uaktywnienia pola wyświetlacza i równoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl+P.

[teoria i narzędzia obliczeniowe]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl