Pasmo przenoszenia stopnia wzmacniającego

Skrypt umożliwia obliczenie dolnej i górnej częstotliwości granicznej lampowego stopnia wzmacniającego.

pasmo.gif (5132 bytes)

Cak

[pF]

Cas

[pF]

Csk

[pF]

Cs

[nF]

Ra

[Komega.gif (851 bytes)]

Rs

[Komega.gif (851 bytes)]

Rwew

[Komega.gif (851 bytes)]

Sa

[mA/V]

fd

[Hz]

fg

[Hz]

Uwagi:

  1. Dolna i górna częstotliwość graniczna pasma przenoszenia dotyczy tzw. pasma 3dB.

  2. Przy założeniu, odpowiednio dużej wartości pojemności Ck w obliczeniach przyjmuje się, że dla przebiegów zmiennych kondensator ten zwiera rezystor katodowy Rk.

  3. Program sprawdza poprawność wprowadzonych danych. W razie stwierdzenia błędnej danej w odpowiednim polu pojawia się napis "błąd" i wartości częstotliwości są zerowane.

  4. Układ i wzory do obliczeń zostały zaczerpnięte ze strony www.ecc.iq.pl. Autor strony nie podaje niestety żadnego odnośnika literaturowego (podobne zalecenia obliczeniowe można znaleźć w książce "Radiotechnika - wzory, definicje, obliczenia" autorstwa Leonarda Niemcewicza). Opracował natomiast program do wykonywania obliczeń. Program ten stanowił inspirację opracowania niniejszego skryptu. Naciśnięcie klawisza [Reset] pozwala na wykonanie obliczeń dla wartości domyślnych przyjętych we wspomnianym programie. Dzięki temu można porównać wyniki działania niniejszego skryptu i programu.

[teoria i narzędzia obliczeniowe]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl