Projektowanie transformatora głośnikowego w wzmacniacza w układzie PP

Program umożliwia zaprojektowanie transformatora głośnikowego wzmacniacza lampowego pracującego w układzie Push_Pull. Obliczenia oparte zostały na zależnościach opisanych w artykule "Projektowanie transformatorów wyjściowych" zamieszczonym w Radioamatorze i krótkofalowcu 12/1974. Korzystanie z programu polega na wprowadzeniu parametrów wejściowych do obliczeń i uzyskaniu wyników niezbędnych do budowy transformatora przez naciśnięcie klawisza [Oblicz]. Klawisze oznaczone [Reset] przeznaczone są do przywracania wartości domyślnych parametrów. Program pozwala również na zaznajomienie się z parametrami dodatkowymi transformatora, które obliczane są jako wartości pośrednie służące do wyznaczenia parametrów transformatora.

Parametry wejściowe do obliczeń

Moc wyjściowa wzmacniacza

[W]

Impedancja obciążenia

[Omy]

Dolna częstotliwość graniczna

[Hz]

Górna częstotliwość graniczna

[Hz]

Opór roboczy stopnia końcowego

[Omy]

Klasa wzmacniacza

-

Obliczone parametry transformatora

Minimalny przekrój rdzenia

[cm2]

Liczba zwojów uzwojenia pierwotnego

-

Średnica drutu uzwojenia pierwotnego

[mm]

Liczba zwojów uzwojenia wtórnego

-

Średnia drutu uzwojenia wtórnego

[mm]

Obliczone parametry dodatkowe transformatora

Maksymalny przekrój rdzenia

[cm2]

Amplituda siły przeciwelektromotorycznej

[V]

Indukcyjność uzwojenia pierwotnego

[H]

Liczba zwojów z warunku na indukcję w rdzeniu

-

Liczba zwojów z warunku na indukcyjność

-

Przekładnia zwojowa

-

Długość drutu w uzwojeniu

[m]

Średnia długość drogi strumienia magnetycznego

[cm]

Rezystancja uzwojenia pierwotnego

[Omy]

Rezystancja uzwojenia wtórnego

[Omy]

Wartości dodatkowych parametrów przyjmowane w obliczeniach

Przenikalność magnetyczna rdzenia

-

Sprawność energetyczna transformatora

-

Dopuszczalna wartość indukcji w rdzeniu

[T]

Szerokość kolumny środkowej rdzenia (a)

[mm]

Szerokość okna rdzenia (b)

[mm]

Wysokość okna rdzenia (c)

[mm]

[teoria i narzędzia obliczeniowe]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl