Podziękowania
(w kolejności alfabetycznej)

Pani Beacie Bliźniewskiej-Dzik za nieodpłatne przekazanie książek, elementów i urządzeń elektronicznych po swoim ojcu Stanisławie Bliźniewskim - wieloletnim pracowniku Warszawskich Zakładów Telewizyjnych.
Panu Marcinowi Dębickiemu (marcin.debicki@talex.com.pl) za materiały dotyczące wzmacniacza Regent 60.
Panu Krzysztofowi Gryzowi za nieodpłatne przekazanie do naszego zbioru muzealnego gramofonu Bambino w doskonałym stanie technicznym.
Panu Andrzejowi Kobie za udostępnienie bardzo interesujących materiałów na temat lamp elektronowych i retro-radiotechniki.
Panu Gabrielowi Kowalskiemu (gabriel@kolej.pl) za udostępnienie schematów odbiorników radiowych firmy LOEWE.
Panu Piotrowi Kowalskiemu (kowalskipp@poczta.onet.pl) za udostępnienie materiałów do działu Galeria i nie tylko.
Panu Sylwestrowi Kozerze z Krakowa za udostępnienie interesującego schematu odbiornika radiowego "MELODIA-16" produkcji Bułgarskiej.
Leszkowi Morzyńskiemu za "obsługę fotograficzną" naszego serwisu internetowego.
Panu Wojciechowi Pyszowi za opracowanie i przekazanie materiałów bibliograficznych do działu Książki.
Panu Tomaszowi Pytko za przekazanie materiałów bibliograficznych do działu Książki, oraz Panu Pawłowi Fijałkowskiemu za skan okładki książki wchodzący w skład tych materiałów.
Panu Witoldowi Rachwałowi (Wooold) z Gdańska za nieodpłatne przekazanie bardzo interesujących materiałów do działu Czasopisma.
Panu Radosławowi Rogozińskiemu (radrog@poczta.onet.pl) za udostępnienie schematów radioodbiorników Mende 210G, Mende 210W, Nora W203L Undine 3 oraz opracowanie do działu Galeria materiału na temat radia Atwater Kent Model 40.

Panu Janowi Rudzińskiemu (http://www.astercity.net/~janekr) za zgodę na opublikowanie na naszej stronie opowiadania pt. "6L6GC", które ukazało się w piśmie Fenix, nr 7/8 2001, oraz za udostępnienie informacji zamieszczonych w dziale Czasopisma.

Panu Władysławowi Serafinowi (SP3OKT) za bezpłatne udostępnienie materiałów do naszego internetowego katalogu książek.
Panu Jackowi Snopczyńskiemu (www.varsaviana.waw.pl) za udostępnienie interesujących schematów, w tym m.in. jednolampowego radioodbiornika inż. Mińskiego. Schemat wraz opisem można znaleźć w dziale Schematy naszego serwisu.
Panu Marcinowi Sroczykowi za przesłanie materiałów bibliograficznych do działu Książki, w którym prezentujemy pozycje literaturowe zajmujące się zagadnieniami układów lampowych.
Stanisławowi za obszerne materiały do działu u Książki. Ewentualne pytania dotyczące zamieszczonych materiałów proszę przesyłać do firmy FonAr.
Panu Stanisławowi ("Staszeks" na naszym Forum dyskusyjnym) za interesujące materiały i szeroko pojętą pomoc w wypełnianiu treścią witryny internetowej poświeconej lampom elektronowym.
Pani Urszuli Szczepce za stałą pomoc w przygotowywaniu materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w naszym serwisie internetowym.
Panu Andrzejowi Szunertowi za udostępnienie schematów urządzeń wprawdzie  tranzystorowych ale obarczonych już odpowiednią dawką upływającego czasu.
Panu Władysławowi Wałuto z Warszawy za udostępnienie książek oraz ciekawego odbiornika detektorowego.
Panu Andrzejowi Węgrzynkowi za udostępnienie schematów (notabene doskonałej jakości) lampowych odbiorników radiowych.
Alkowi Zawadzie (aleksander_zawada@poczta.onet.pl) za przekazanie materiałów do działu Galeria i nie tylko.
"Zbibiemu" (zbibi@wp.pl) za udostępnienie szczegółowych materiałów na temat miernika lamp elektronowych P508. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Panu Andrzejowi Żółtowskiemu (andrzej@rmt4.kmt.polsl.gliwice.pl) z Gliwic za przekazanie schematów układów lampowych (w tym wzmacniacza WR-40/62) oraz interesujących zdjęć i opisów własnych konstrukcji.
Panu Arturowi Żurawskiemu, (artur.zurawski@exatel.pl, painlust@poczta.fm) za materiały do działu Galeria.

© 2000-2012 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl