Radiofonia w Polsce - kalendarium - Nieco liczb
Wstęp l Zanim powstała radiofonia l Lata narodzin l Rozwój do roku 1939 l Nieco liczb


Abonenci Polskiego Radia w latach 1924 - 1938 (liczba na koniec roku)
  1924 170   1927 117 236   1930 245 900   1933 311 287   1936 677 404  
1925 5 200 1928 189 481 1931 310 214 1934 374 047 1937 861 116
1926 42 592 1929 202 586 1932 296 255 1935 491 823 1938 1 016 442

W dniu 31 sierpnia 1939 r. Polskie Radio dysponowało 10 stacjami nadawczymi pracującymi na falach średnich  (9 stacji) i długich (1 stacja) o łącznej mocy 424 kW.  Ważniejsze informacje o nich przedstawia poniższa tabelka. Zasięg wszystkich stacji podano dla odbioru na detektor za dnia.
 
lp nazwa stacji  uruchomienie stan na 31 sierpnia 1939 r.
data moc częstotliwość moc zasięg
1 Warszawa I 18-04-1926 1,2 kW 224 kHz * 120 kW 300 km
2 Kraków 15-02-1927 1,8 kW 1022 kHz 10 kW 45 km
3 Poznań 24-04-1927 1,5 kW 868 kHz 50 kW 100 km
4 Katowice 04-12-1927 12 kW 758 kHz 50 kW 160 km
5 Wilno 15-01-1928 0,5 kW 536 kHz 50 kW 140 km
6 Lwów 15-01-1930 1,5 kW 795 kHz 50 kW 100 km
7 Łódź 02-02-1930 1,5 kW 1339 kHz 10 kW 45 km
8 Toruń 15-01-1935 24 kW 968 kHz 24 kW 60 km
9 Warszawa II 01-03-1937 10 kW 1384 kHz 10 kW 45 km
10 Baranowicze ** 01-07-1938 50 kW 520 kHz 50 kW 120 km
11 Łuck ***   50 kW 424 kHz    

* Warszawa I rozpoczęła pracę na częstotliwości 625 kHz, potem była wielokrotnie zmieniana, głównie z powodu ustaleń międzynarodowych. Podobnie częstotliwość zmieniały inne stacje.

** Nazwy wszystkich wymienionych stacji pojawiały się na kolejno skalach polskich odbiorników. W 1938 r były już wszystkie (oprócz Łucka). Z powodu długiej nazwy Baranowicze umieszczane były niekiedy jako "BARANOW"

*** Wszystkie prace związane z uruchomieniem stacji w Łucku (budynki, studia radiowe, zasilanie) gotowe były przed wybuchem wojny, nie był jeszcze zamontowany nadajnik. Stacji nie zdążono uruchomić.

[Początek strony]    [Dział Historia]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail:  waw@fonar.com.pl