Jeszcze o telewizji
Radioamator 12/1952

     W dniu 25 października rb., w przeddzień Wyborów do Sejmu nadany został po raz pierwszy w Polsce program telewizyjny. Program ten nadany był przez doświadczalną stacje telewizyjną zainstalowaną w Warszawie i wyprodukowaną przez pracowników Zakładu Telewizyjnego przy Instytucie Łączności mieszczącym się również w Warszawie.
     Narazie, w ramach prób, programy nadawane są przez 30 do 40 minut lecz w niedalekiej już przyszłości czas ich nadawania znacznie się przedłuży.
     W przyszłym roku nadawane będą oprócz programów wykonywanych przez artystów również i filmy a także reportaże. Jednocześnie zasięg odbioru zostanie znacznie powiększony przez zainstalowanie stacji telewizyjnej w innym dogodniejszym miejscu, pozwalającym na dobry odbiór w promieniu około 30km od anteny nadawczej.
     W końcu Planu 6-cioletniego uruchomiona będzie druga stacja telewizyjna w Łodzi, która będzie mogła również wymieniać programy ze stacją w Warszawie.
     Aby umożliwić szerokim rzeszom obywateli korzystanie z telewizji, w Zakładach Telewizji I. Ł. w Warszawie, opracowywany jest odbiornik, który będzie produkowany przez nasz przemysł. Póki jednak odbiorników tych na rynku nie ma, zainstalowane są już w wielu świetlicach robotniczych i Domach Kultury w Warszawie odbiorniki telewizyjne produkcji ZSRR i NRD.
     Na zdjęciach pokazany został wygląd jednego z zainstalowanych aparatów, najwyższej jakości, typu "Leningrad.

Fotografia 1 przedstawia odbiornik w widoku od przodu. Fotografia 2 pokazuje wnętrze tego aparatu oglądane od tyłu skrzynki

Fotografia 3 przedstawia wygląd wnętrza odbiornika po wyjęciu jego ze skrzynki - widziane z góry.

     Do chwili obecnej ilość zainstalowanych aparatów telewizyjnych wynosi kilkadziesiąt sztuk i stale się zwiększa.

C.K.
(Fotografie wykorzystane z nr. 9 1951 miesięcznika radzieckiego "RADIO")

[Dział Historia]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl